Systémová enzymoterapie

Při přípravě této rubriky byla věnována maximální možná pozornost tomu, aby informace o léčivech odpovídaly aktuálnímu stavu znalostí. I když všechny informace byly pečlivě kontrolovány, nelze s naprostou jistotou zaručit jejich úplnou bezchybnost. Doporučujeme proto řídit se údaji a instrukcemi výrobce uvedenými na příbalovém letáku příslušného přípravku. Z těchto důvodů se vylučují jakékoli nároky na úhradu ať již přímých, či nepřímých škod.

Tato rubrika nemá v žádném případě za cíl nahradit konzultaci s Vaším ošetřujícím lékařem!

S dotazy týkajícími se Vašeho onemocnění a užívání léků pro systémovou enzymoterapii se můžete obrátit také na naše lékaře.