Inhibiční účinek enzymoterapie a kombinované terapie s cyklosporinem A při kolagenem indukované artritidě

Rovenská E., Švík K., Stančíková M., Rovenský J.

Výzkumný ústav revmatických chorob, Piešťany, Slovenská republika

Clinical and Experimental Rheumatology 2001, Vol. 19, pp. 303 – 309

440 KA (3-12-1)

20th Congresss of the International League of Associations for Rheumatology - Canada August 26 - 30, 2001, published in The Journal of Rheumatology 2001, Vol. 28. Suppl. 63, abstract  W64, 

559 KA 


Abstrakt

Stále roste zájem o použití kombinované terapie u revmatoidní artritidy a o možnost přístupu ke kombinování konvenčního léku s novější antirevmatickou terapií. Současná studie zkoumá účinnost dlouhodobé profylaktické enzymoterapie a kombinace terapie s cyklosporinem A u potkanů s artritidou indukovanou kolagenem.

Metody

Potkanům s artritidou indukovanou kolagenem byly podávány následující léky: cyklosporin A (5 mg/kg/den a 10 mg/kg/den per os); směs enzymů obsahující čisté substance (bromelain, trypsin, rutin) ve stejném poměru jako ve Phlogenzymu® (PHL, 150 mg/kg, 2x denně per rectum); a kombinace 5 mg/kg/den cyklosporinu A plus 300 mg/kg/den v období 50 dnů od imunizace. Hladiny sérového albuminu, koncentrace nitrit/nitrát v séru, změny otoku zadní tlapky a kostních erozí byly měřeny u potkanů jako proměnné změn spojených se zánětlivou a destruktivní artritidou.

Výsledky

Léčba 10 mg/kg cyklosporinu A, stejně jako kombinovaná terapie s poloviční dávkou cyklosporinu A (5 mg/kg) plus PHL signifikantně inhibovala jak zánět tak i destruktivní změny spojené s artritidou. Signifikantní rozdíly ve prospěch kombinované terapie s 5 mg/kg CsA + 300 mg/kg PHL ve srovnání se samotnými 5 mg/kg CsA byly vidět na otoku zadní tlapky. Také redukce radiografíckých skóre byla více signifikantní ve skupině s kombinovanou terapií. 5 mg cyklosporinu A nebo samotný PHL redukovaly studované markery nemoci na nižší rozsah a v případě enzymoterapie se to projevilo v pozdějším stadiu rozvoje artritidy.

Závěr

Naše výsledky ukazují inhibiční účinek enzymoterapie na artritidu indukovanou kolagenem u potkanů, stejně jako účinnost cyklosporinu A podávaného v nízkých dávkách v kombinaci s enzymoterapií, což může být užitečné v léčbě revmatoidní artritidy. Klíčová slova: kolagenem indukovanou artritida, enzymoterapie, cyklosporin.

Pro odborníky

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
ANO NE