Léčba revmatoidní artritidy proteolytickými enzymy: dvojslepá, randomizovaná studie proti sulfasalazinu, se zaměřením na vyhodnocení některých imunologických ukazatelů

Pavelka K., Štolfa J., Vencovský J., Kafková J., Sedláčková M., Vlasáková V., Pelíšková Z., Gollerová,*/ Mičeková D., Rovenský J.

Revmatologický ústav Praha */ Výskumný ústav reumatických chorob Piešťany

42. Výroční sjezd českých a slovenských revmatologů, Brno 27.-30. května 1998

(19-08-1)


Abstrakt

Byla provedena dvojslepá, randomizovaná studie, srovnávající účinnost Phlogenzymu (Ph) a Sulfasalazinu (SAS) u revmatoidní artritidy. Délka studie byla 9 měsíců a do studie bylo zařazeno celkem 144 pacientů, z nichž studii dokončilo 110. Po léčbě Ph došlo k statisticky významnému poklesu kloubního indexu, délky ranní ztuhlosti, klidové a pohybové bolesti, omezení funkce a to vše na hladině významnosti p = 0,01. Došlo i k poklesu CRP, který byl však nevýznamný (p= 0,12) a rovněž k nevýznamnému poklesu CIK (p=0,64). Změny v hladinách s IL-2 R, sTNF-R p55 a sTNF-R p75 rovněž nebyly statisticky významné. Po léčbě SAS došlo k vysoce signifikantnímu poklesu (p=0,001) stejných ukazatelů jako po léčbě Ph. Ostatní ukazatele (CRP, CIK, sIL-2R, sTNF-R p55, sTNF-R p75), se statistiky nezměnily. Rozdíly mezi oběma skupinami nebyly statisticky významné. Tolerance léčby byla v obou skupinách dobrá, nežádoucí účinky se vyskytly ve skupině Ph v 19,2%, ve skupině SAS 24,4 %. Phlogenzym má stejné chorobu modifikující účinky jako sulfasalazin. Jeho tolerance je mírně lepší než u SAS.

Pro odborníky

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
ANO NE