Krátkodobá léčba bolestivé osteoartrózy kolenního kloubu perorálně podávanými enzymy. Randomizovaná dvojslepá studie s diklofenakem

Klein G., *Kullich W.

Rehabilitační centrum pro revmatické a kardiovaskulární choroby, Saalfelden, Rakousko; *Ludwig Boltzmannův institut pro rehabilitaci a interní choroby, Saalfelden, Rakousko

Clinical Drug Investigation, 2000, Vol. 19, No. 1, pp. 15-23 - ISSN 1173-2563

PZ 18 (4-03-1)

 


 

Cílem studie bylo porovnat krátkodobou úspěšnost a snášenlivost perorální enzymoterapie s NSAID diklofenakem u pacientů se symptomatickou osteoartrózou v kolenním kloubu (gonartróza). Dvojslepá (GCP) klinická studie, 73 pacientů (36 mužů, 37 žen; 52,0 ± 9,1 let) s bolestivou gonartrózou bylo randomizováno do dvou skupin s 3týdenní léčbou. V první skupině (n = 36) byl podáván enzymový preparát Phlogenzym, (2 x 3 tbl. obsahující bromelain, trypsin a rutin denně, souběžně diklofenak-placebo tablety), v druhé skupině (n = 37) diklofenak (diclofenac sodium 50mg perorálně 3 x denně v průběhu prvního týdne, 50mg 2 x denně druhý a třetí týden, souběžně enzym-placebo tablety). Úspěšnost byla primárně hodnocena pomocí Lequesne indexu (měření bolestivosti a funkce postiženého kolenního kloubu). Další sledování zahrnovala stanovení symptomů bolesti (klidová bolest, bolest při pohybu) s využitím vizuálně analogové škály (VAS), sledování pohyblivosti a obvodu kloubu. Byly sledovány i laboratorní ukazatele (krevní obraz, močovina, kreatinin, kys. močová, triglyceridy, cholesterol, AST, ALT, gGT, alkalická fosfatáza, LDH, bilirubin, sodík, draslík, vápník, železo, sedimentace erytrocytů, C-reaktivní protein, revmatoidní faktor a další). Pacienti byli hodnoceni na počátku, v týdenních intervalech v průběhu třítýdenní léčby a po 7 týdnech (tj. 4 týdny po ukončení terapie).Celkové zhodnocení úspěšnosti a snášenlivosti (pacienty i lékařem) bylo provedeno po třítýdenní léčbě. Lequesne index se stále zlepšoval v obou skupinách: z původních 13,56 na 3,10 po 3 týdnech (ukončení léčby) a 2,05 po 7 týdnech sledování v enzymové skupině a z 14,04 na 3,50 a 2,24 ve skupině s diklofenakem. Při statistickém hodnocení byly obě skupiny ekvivalentní (na hladině 95% pravděpodobnosti Mann-Whitney ukazatel byl >0,44 u všech srovnávaných hodnot). Celkové VAS skóre bolesti se také výrazně snížilo v enzymové skupině (z výchozí hodnoty 16,9 na 6,93 (59%) po 1. týdnu, 2,12 (87,5%) po 3. týdnu a 1,01 (94%) po 7 týdnech) i ve skupině léčené diklofenakem (po 1. týdnu 60,2%, po 3. týdnu 87,1% a po 7 týdnech 94,3%). Pohyblivost kloubu se zlepšila v obou skupinách. Celkové hodnocení úspěšnosti a snášenlivosti léků bylo “velmi dobré” nebo “dobré” u 94,4% pacientů v enzymové skupině a u 89,2% ve skupině léčené diklofenakem. Jeden pacient enzymové skupiny přerušil léčbu z důvodu vedlejších účinků (bolest hlavy), zatímco v druhé skupině přerušili léčbu 3 pacienti (sinus bradycardia, duodenální vřed a nausea). Klinické změny laboratorních parametrů se neprojevily u žádného pacienta. Krátkodobé hodnocení naznačuje, že perorálně podávané enzymy mohou být považovány za účinnou a bezpečnou alternativu k NSAID lékům, jakým je diklofenak, v léčbě bolestivé gonartrózy.

Pro odborníky

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
ANO NE