Současné možnosti využití systémové enzymoterapie ve stomatologii (předběžná studie)

Navrátilová B.1, Navrátil L.2

1 Stomatochirurgická ordinace, Praha 2 2 Oddělení klinické radiobiologie Ústavu biofyziky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2

Miniinvazivní terapie 1998, číslo 3, str. 106-109

(16-13-1)


Souhrn

Systémová enzymoterapie je dnes již všeobecně přijímanou léčebnou metodou pro řadu patologických stavů. Jejím smyslem je podávání vysokých dávek proteolytických enzymů živočišného a rostlinného původu, které adresně působí na fyziologické a hlavně patofyziologické děje v organizmu. Systémová enzymoterapie se využívá k dosažení nejen léčebného, ale i preventivního efektu. V literatuře je popsán vedle fibrinolytického i efekt trombolytický, protiedémový účinek, protizánětlivé působení, imunomodulace, dosažení analgetického efektu, protiinfekční a možné i protinádorové působení. Pro systémovou enzymoterapii jsou na českém trhu k dispozici preparáty WOBENZYM® , PHLOGENZYM® , WOBE-MUGOS® a MULSAL® N. Předložená předběžná studie ověřila, že uvedené preparáty je možné podávat i u nemocných po stomatochirurgických zákrocích, a to jak preventivně, tak následně ke zkrácení délky otoku a bolesti v místě extrakce i zkrácení doby hojení.

Klíčová slova: systémová enzymoterapie - WOBENZYM® - PHLOGENZYM® - MULSAL® N - stomatochirurgické zákroky - léčebný účinek

Pro odborníky

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
ANO NE