Profylaktické nasazení Wobenzymu ke zmírnění následků sportovních zranění u karatistů

Randomizovaná dvojitě slepá studie kontrolovaná placebem

Zuschlag J.-M.

Vyhodnoceno oddělením klinického výzkumu, MUCOS Pharma GmbH, Geretsried, Německo

 


 

 

Souhrn

Ve studii byla hodnocena účinnost a snášenlivost Wobenzymu podávaného s cílem profylaxe následků zranění u vrcholových sportovců.

Do studie bylo zařazeno 20 karatistů ve věku 13-21 let, kteří pravidelně absolvovali trénink. 10 dobrovolníků dostávalo v první fázi Wobenzym dražé a ve druhé fázi placebo, dalších 10 jedinců dostávalo v první fázi placebo a ve druhé fázi Wobenzym dražé.

Hlavními kritérii hodnocení bylo trvání absence v tréninku a v zaměstnání, popř. ve škole. Vedlejšími kritérii bylo trvání hematomů, otoku, klidové bolesti, bolesti při pohybu, bolesti na tlak, omezení pohyblivosti a obecně zánětlivých reakcí. Četnost a závažnost symptomů byly v obou skupinách srovnatelné, avšak jejich trvání bylo výrazně kratší při podávání Wobenzymu. Hodnocení hlavních kritérií bylo statisticky významně lepší v enzymové skupině (výpadek z tréninku 2,2 dne proti 9,5 dní, p = 2,87 x 10-6; absence v prácu či ve škole 0,2 dne proti 1,8 dne, p = 0,024). Při hodnocení všech vedlejších kritérií bylo v enzymové skupině dosaženo statisticky významně lepšího výsledku (p < 0,001).

V enzymové skupině se vyskytl jeden případ nežádoucích účinků. Jednalo se o mírný průjem, který trval pět dní a nemuselo dojít ke změně léčby. Jednalo se zde o možnou souvislost s enzymovou léčbou.

Ve studii bylo prokázáno, že profylaktické podávání Wobenzymu v dávce 5 dražé třikrát denně u vrcholových sportovců, kteří mají vyšší riziko zranění, významně zkracuje dobu trvání symptomů zranění i délku absence v důsledku těchto zranění.

Pro odborníky

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
ANO NE