Trombin a trypsin regulují buněčnou odpověď aktivací specifických receptorů

1Olejár T., 2Nouza K.

1Ústav biofyziky 1. LF UK, Praha 2Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Zpravodaj klinické farmakologie a farmacie 1998, Roč. 12, č. 4, str. 19-22.


Souhrn

V přehledném článku je popsána struktura, mechanismus aktivace a způsob buněčné odpovědi na aktivaci receptoru pro trombin (PAR-1 a PAR-3) a trypsin (PAR-2). Proteolytickým štěpením trombinem nebo trypsinem na N-konci dochází  k takové konformační změně receptoru, která vyvolává celou řadu intracelulárních pochodů s následnou, druhově specifickou buněčnou reakcí.

Klíčová slova: trombin - trypsin - specifické receptory (PAR-1, PAR-2, PAR-3)

Pro odborníky

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
ANO NE