Proteázy v regulaci a modulaci imunity

Nouza K.1, Olejár T. 2, Nouza M. 3

1Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4 2Ústav Biofyziky, 1. LF UK, Praha 2 3Klinika dr. Svobody, Praha 1

Klinická imunológia a alergológia 1999, č. 3, str. 22-27


Souhrn

Aktivity proteáz se v organismu uplatňují na subcelulární, celulární i tkáňové úrovni. Plní nezastupitelné funkce v regulaci homeostatického supersystému - CNS, HS a imunitního systému - zde se pozornost věnuje nejčastěji proteolytické aktivitě krve, fagocytóze a prezentaci antigenů. Imunoregulační úlohy proteáz jsou realizovány přímou proteolýzou, cestou komplexů proteáz s antiproteázami a cestou buněčných receptorů aktivovatelných proteázami (PAR). Některé systémové aktivity vykonávají i vstřebané trávící proteázy, především trypsin. Proteázy živočišného a rostlinného původu ochráněné pro perorální aplikaci specielním obalem před destrukčním prostředím horního trávícího traktu se zčásti vstřebají a vyvolávají celkové příznivé imunomodujlační odpovědi. Hlavními z nich je optimalizace akutních i chronických zánětů a normalizační působení na slabou či chorobnou imunitu

Pro odborníky

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
ANO NE