Interakce mezi proteázami a hematoencefalickou bariérou: Možné důsledky pro klinickou praxi

Šťastný F. 1,2,3, Pliss L.3,4, Höschl C.1,2,3

1Psychiatrické centrum Praha 23. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 3Centrum neuropsychiatrických studií, Praha 4Department of Biochemistry, School of Medicine and Biomedical Sciences, State University of New York at Buffalo, USA

Psychiatrie 2002, Roč. 6, č. 4, str. 230–241 

KČ-E 134 (18-04-3)


Souhrn

V přehledu jsou shrnuty základní poznatky o mechanizmu působení nejznámějších proteáz na organizmus. Aby bylo možno uvažovat o systémovém využití příznivých protizánětlivých, protiedematózních a protialergických účinků, a to i v oblasti centrální nervové soustavy, bylo by nutno prokázat, že příslušné proteázy mohou po podání per os přestoupit ze střeva do krve (popřípadě přes hematoencefalickou bariéru) ve zjistitelném množství a přitom si zachovat svou biologickou aktivitu. Autoři uvádějí některé důkazy o takovém působení a poukazují na limitace a možnosti jejich dalšího klinického využití. Klíčová slova: proteázy, farmakokinetika, hematoencefalická bariéra, neuropsychiatrická onemocnění

Pro odborníky

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
ANO NE