Naše prvé skúsenosti s použitím hydrolytických enzýmov při predných uveitídach

Porubská M.

Očné oddelenie, Odborný liečebný ústav respiračných chorôb, Nový Smokovec

Rheumatologia 2000, Roč. 14, č. 2, str. 65-69.

(3-14-1)

 


 

Súhrn

Cieľ: V liečbe uveitíd sa stále hľadajú nové terapeutické možnosti s menšími nežiaducimi účinkami, ako majú kortikosteroidy a imunosupresíva. Cieľom sledovania bolo zhodnotiť účinnosť Wobenzymu a Phlogenzymu na aktivitu prednej uveitídy a porovnať ich terapeutický efekt s vyššími dávkami systémovo a parabulbárne aplikovaných kortikosteroidov, prípadne imunosupresív. Metódy: 29 hospitalizovaným pacientom s vysokoaktívnou prednou akútnou a chronickou uveitídou sme podávali enzýmové preparáty počas 8 týždňov a hodnotili sme ústup zápalovej aktivity. Výsledky: V skupine pacientov s prednou akútnou uveitídou prevažne asociovanou s ankylozujúcou spondylitídou sa vstrebali zápalové bunky z prednej komory oka u pacientov liečených hydrolytickými enzýmami priemerne za 20 dní, v kontrolnej skupine za 27 dní. U pacientov s chronickou prednou uveitídou prevažne asociovanou s juvenilnou chronickou artritídou sa resorbovali všetky zápalové buňky u 50 % pacientov liečených Wobenzymom priemerne za 20,3 dňa, u 60 % pacientov liečených Phlogenzymom za 17,3 dňa s najtrvalejším efektom, v kontrolnej skupine u 37 % pacientov priemerne za 30 dní. Fibrín a Tyndal sa vstrebal u pacientov s enzymoterapiou za 1 deň, v kontrolnej skupine za 4-5 dní. Záver: Výsledky naznačujú, že pri použití hydrolytických enzýmov sú potrebné nižšie dávky kortikoidov a kratší čas na útlm zápalovej aktivity uveitídy, čo je významné najmú u detí s JCA. Najlepšie výsledky sa dosiahli pri použití Phlogenzymu.

Pro odborníky

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
ANO NE