Receptory pro trombin a trypsin, stejný mechanismus signalizace na buněčných površích

1Olejár T., 2Nouza K.

1Ústav biofyziky, 1. LF UK , Praha 2Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Bratislavské Lekárske Listy 1999, č. 2, str. 75-79.


Abstrakt

V nedávné době byly popsány tzv. receptory aktivovatelné proteinázami (PAR; Proteinase-activated receptors). Jde o ubiquitní povrchové molekuly, které se podílejí na regulaci celé řady biologických pochodů. V tomto přehledném referátu jsou popsány specifické receptory pro trombin (PAR-1 a PAR-3) a trypsin (PAR-2). Patří do rodiny receptorů spřažených s G-proteinem, aktivovatelných aminokyselinovou sekvencí vázaného ligandu z vlastního N-konce, který je odkryt specifickou proteolýzou. Uplatňují se při růstu a diferenciaci, regeneračních a reparačních procesech, regulaci zánětlivé odpovědí, maligní transformaci, ale i při regulaci cévního tonu a krevního tlaku. Klíčová slova: PAR, trypsin, trombin, vázaný ligand.

Pro odborníky

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
ANO NE