Systémová enzymoterapie v léčbě suprakondylické zlomeniny humeru u dětí

1Gál P., 1Tecl F., 2Skotáková J., 2Mach V.

1 Centrum dětské traumatologie - Klinika dětské chirurgie a traumatologie FN, Brno 2 Klinika dětské radiodiagnostiky FN, Brno Práce byla přednesena v rámci školícího dne "Systémová enzymoterapie" v Olomouci v listopadu 1997.

Rozhledy v Chirurgii 1998, Roč. 77., č. 12, str. 574 - 576. 


Souhrn

Autoři ve svém sdělení prezentují své zkušenosti s užitím systémové enzymoterapie (SET)- preparátu Wobenzym při komplexní léčbě suprakondylické zlomeniny humeru u dětí. Závažnou komplikací bývá Volkmannova kontraktura, jako pozdní následek compartment syndromu předloktí. Součástí léčebného procesu je proto snaha o účinné a rychlé ošetření posttraumatického edému a hematomu, který může ke vzniku komplikací významnou měrou přispět. V Centru dětské traumatologie v Brně bylo ošetřeno celkem 51 pacientů s diagnózou suprakondylické zlomeniny humeru. Z toho 28 pacientů s obdobným charakterem zlomeniny bylo zařazeno do testované skupiny. Suprakondylická zlomenina humeru byla ošetřena vždy repozicí a perkutánní transfixací. Jednalo se o dislokované zlomeniny II. a III. stupně podle Felsenreicha, extenčního typu. Preparát Wobenzym byl podán 14 pacientům (skupina A) v dávce 3 x 2 - 3 drg. podle věku a hmotnosti první pooperační den a dále po dobu 7 dnů, dalších 14 pacientů (skupina B) tvořilo kontrolní skupinu bez podání SET. Stav končetiny byl monitorován pomocí dopplerovského ultrazvuku, kdy byl kvantifikován průtok a. radialis, dále sledováním pO2 v rámci vyšetření ABR z periferní krve II. prstu - distálního článku a oxymetrií periferie III. prstu distálního článku. Byly zjištěny lepší výsledky u skupiny pacientů léčených SET než v kontrolní skupině. Autoři doporučují SET jako vhodný doplněk komplexní léčby, kdy prioritní roli hraje správné a včasné ošetření, spolu s precizní monitorací končetiny v pooperačním průběhu.

Pro odborníky

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
ANO NE