Použití WOBENZYMu® k podpoře syntézy interferonu v léčbě chronické urogenitální chlamydiózy

Suchich G.T., Loginova N.S., Faizullin L.Z., Zdanov A.V, Malinina E.V, Bozedomov VA.

Vědecké centrum porodnictví, gynekologie a perinatologie Ruské Akademie lékařských věd,  a  Mezinárodní Ústav Biologické Medicíny, 117815, 4 Oparinova ulice, Moskva, Rusko.

Int. J. Immunotherapy 1997, Vol XIII, No. 3/4, pp 131 

SO 112 (19-04-2) - (5-02-2)


 

Použití Wobenzymu k podpoře syntézy interferonů v léčbě chronické urogenitální chlamydiózy

Rozšířený abstrakt, připraveno podle: The use of Wobenzym to facilitate interferon synthesi in the treatment of chronic urogenital chlamydiosis Suchich G.T., Loginova N.S., Faizullin L.Z., Zdanov A.V, Malinina E.V, Bozedomov VA. Int. J. Immunotherapy 1997, Vol XIII, No. 3/4, 131-133

Chlamydiové infekce jsou považovány za jednu z hlavních příčin neplodnosti a patologických změn v reprodukčních orgánech mužů i žen. Autoři vyšetřovali pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) výtěry z děložního hrdla žen a z močové trubice mužů u celkem 3 200 nemocných. Do sledování celkem 227 jedinců ( 106 mužů a 121 žen) s verifikovanou chlamydiózou a s projevy urogenitálního zánětu a/nebo neplodností. Tito pacienti byli rozděleni do tří podskupin. V první podskupině byli léčeni samotnými antibioitiky (ofloxacin a doxycyklin po 10 dnů). Ve zbývajících dvou podskupinách dostávali pacienti stejná antibiotika po stejnou dobu, ale v poloviční dávce v kombinaci s enzymoterapií (intramuskulární aplikace chymotrypsinu po 20 dní nebo s perorální podávání Wobenzymu 15 drg/den po 20 dní). U pacientů léčených pouze antibiotiky bylo dosaženu úplného uzdravení u  61% žen a 45% mužů. V podskupinách léčených kombinací antibiotik s enzymoterapií bylo dosaženo eradikace chlamydií (ověřeno PCR) ve více než 90% (antibiotika + chymotrypsin 90,1%, antibiotika + Wobenzym 92,3%) a žádný z vyléčených pacientů neměl recidivu v následujících 3 měsících po ukončení léčby. Léčba chymotrypsinem však byla spojena s řadou komplikací (bolesti v místě injekce, alergické reakce).

Pro objasnění mechanismu účinků enzymoterapie byla ve studii také vyšetřována dynamika změn v interferonovém systému pacientů (hladiny INF α, β, γ v séru, spontánní produkce interferonů leukocyty, a produkce INF stimulovaná specifickými induktory pro jednotlivé interferony). Před zahájením léčby byla u všech pacientů nalezena signifikantně snížená indukovaná produkce všech tříd interferonů. Po léčbě samotnými antibiotiky, i když došlo k úplnému vyléčení, nebyla zaznamenána úprava sledovaných imunologických parametrů. U pacientů léčených kombinací antibiotik a enzymoterapie se zřetelně zvýšila nebo znovu obnovila schopnost leukocytů produkovat interferony po vystavení všem induktorům a upravily se i sérové hladiny interferonů a jejich spontánní produkce.

Blokáda syntézy interferonů leukocyty se ukazuje být příčinou prolongovaného průběhu chlamydiové infekce, která indukuje zánětlivé změny v urogenitálním traktu.

Proteolytické enzymy vyžité jako podpůrná léčba, které přestoupily do krve a organismu, jsou zřejmě schopny zrušit blokádu přirozené nespecifické protichlamydiové obrany. Studie tedy prokázala, že Wobenzym je vysoce účinným podpůrným faktorem, který významně zvyšuje účinnost antibitiotické léčby urogenitální chlamydiózy.

Pro odborníky

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
ANO NE