Wobenzym v léčbě mastopatie

Účinnost a snášenlivost Studie č.: MU-87212

Vedoucí studie: Prof. Dr. med. W. Luh1, Prof. Dr. med. E. Philipp2; Prof. Dr. med. F.-W. Dittmar3

Centrální nemocnice  Links der Weser, Ženská klinika, Senator-Weßling-Straße 1, W-2800 Bremen 61; 2Okresní nemocnice  Lemgo, Porodnicko-gynekologické oddělení, Rintelner Straße 85, W-4920 Lemgo; 3Okresní nemocnice  Starnberg, ekologické oddělení, Oßwaldstraße 1, W-8130 Starnberg

Zhodnocení: STATICON – Společnost pro medicinské poradenství, Behringstraße 12, W-8033 Planegg Report: 12. 12. 1990


Souhrn 

V randomizované dvojitě slepé studii byl srovnán u 96 pacientek s mastopatií vliv 6-týdenního léčení vysokými dávkami Wobenzymu (2x10 dražé denně) s vlivem placeba. Střední věk 48 pacientek  ve Wobenzymové skupině byl 33 let, 48 pacinetek  v placebové skupině 33,5 roků (s=7.6 roku, rozptyl 20-62 roků). Aktuální potíže jako tlak, napětí a zduření prsů trvaly před léčbou ve Wobenzymové skupině 17.5 (s=19.7) dnů, v placebové skupině 16.2 (s=20.6) dnů. Intenzita potíží (max. skore je  12) byla na začátku u obou skupin stejná (medián 9).

Sonografická vyšetření více postiženého prsu prováděná v dvoutýdenních intervalech prokázala při hodnocení 5 největších cyst  (průměr stejný a větší než 5 mm) a symptomů (tlak, napětí, zduření) výrazný pozitivní vliv podávání Wobenzymu.

Průměr cyst se ve Wobenzymové skupině signifikantně zmenšil o 1,5 mm (21,4%), zatímco placebové skupině ke zmenšení nedošlo (p<0,0001 - hodnoceno U-testem podle Mann- Whitnege). Spolu se zmenšováním cyst ustupovala i intenzita obtíží – ve Wobenzymové skupině ze skore 9 na 6, v placebové skupině zůstala hodnota 9 nezměněna. Nežádoucí vedlejší účinky se objevily ve Wobenzymové skupině u  19 nemocných a v placebové skupině u 8 nemocných. V obou skupinách to byly většinou gastrointestinální symptomy. Léčba byla přerušena ve W. skupině u 4 (3 pro vedlejší účinky) , v P.skupině u 8 nemocných (2 pro vedlejší účinky).

Pro odborníky

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
ANO NE