Léčba adnexitidy – podpora základní antibiotické léčby hydrolytickými enzymy.

DittmarF.-W.,Weissenbacher2  E.R.

International Journal of Experimental and Clinical Chemotherapy 1992, Vol. 5, No. 2, pp. 73-81.

WE 12 (5-03-2) = WE 44 (5-04-2) něm.


Abstrakt

V randomizované dvojitě slepé studii bylo 56 pacientek rozděleno do skupiny léčené enzymy (28) a placebové skupiny (28). Enzymová skupiny užívala 3 x denně 5 dražé preparátu Wobenzym. Při léčbě trvající 28 dnů byla hodnocena snášenlivost a účinnost kombinace enzymů jako adjuvantní léčby navazující na začáteční šestidenní antibiotickou kůru. Na začátku studie nebyly mezi oběma skupinami žádné rozdíly v parametrech chorobného  procesu. Naproti tomu na konci studie byly zaznamenány rozdíly: Tělesná teplota v enzymové skupině byla 370C, v placebové skupině  37,20 C, WBC byly v enzymové skupině 8,800/ml, v placebové  skupině   10,100/m l -  p = 9.52 x 10-6,    ESR po 1 hodině byla 14.8 mm/hod. v enzymové a 19.5/hod. v placebové skupině. Skóre hmatných zánětlivých tumorů  bylo v enzymové skupině 1.0 („rezistentnější  na dotek než na normální druhé straně“) a   3.0 v placebové skupině („oboustranná rezistence na dotek“) – p = 1,28 x 10-7. Skóre citlivosti na tlak  v enzymové skupině bylo 0 (nic abnormálního nebylo zjištěno), a  v placebové skupině 2 (citlivost v oblasti dělohy a adnex). Skóre pro vaginální výtok bylo v enzymové skupině 0 („bílý/normální“), a  v placebové skupině 1 („lehce hnisavý a/zkrvavělý“) – p = 1,39 x 10-6.  Skóre adnexitidy, definované jako hlavní kritérium účinnosti, poskytlo následující výsledky: při srovnatelných výchozích hodnotách (enzymy = 12.2, placebo 11.3 – p = 0.08), byla na konci léčby v enzymové skupině  hodnota 2,6 (subakutní adnexitida) a v placebové skupině 7.7 (mírná adnexitida) – p = 7,45 x 10-7.   Výsledky předložené studie dokazují, že použitý kombinovaný enzymový preparát  Wobenzym  je účinný jako podpůrný prostředek základní antibiotické léčby akutní adnexitidy. V žádné skupině nemocných se neobjevily vedlejší účinky léčby.

Klíčová slova: Léčba adnexitidy - podpůrná enzymová terapie - kombinovaný enzymový prepará vs. placebo - protizánětlivý účinek

Pro odborníky

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
ANO NE