Wobenzym v léčbě lymfedému po mastektomii

Švestková S.

II. kožní klinika, FN Brno

Praktická flebologie 1999, Roč.VIII, č. 2, str. 62-63.

(17-13-3)


Souhrn

Jako mechanismus účinku Wobenzymu na zmírnění otoků se uvádí především zrychlení vstřebávání intersticiální tekutiny a aktivace makrofágů, odbourávání vysokomolekulárních látek, zlepšení mikrocirkulace spolu se zrychlením proudění lymfy a ovlivnění chronických zánětlivých pochodů. A právě těmito mechanismy dochází ke zlepšení stavu otoku, tj. ke zmenšení objemu končetiny, ke změknutí otoku, ke snížení počtu zánětlivých průvodních komplikací. U 10 pacientek (ve věku 50,6 ± 13,85 roku) s diagnózou sekundárního lymfedému horní končetiny (průměrná doba trvání byla 3,4 ± 1,95 roku) po radikální mastektomii s exenterací axily, aktinoterapii a chemoterapii, jsme po dobu 9 měsíců sledovali vliv systémové enzymoterapie na stav mízního otoku a subjektivní pocity pacientek. Celková doba léčby Wobenzymem drg. byla 12 týdnů (první 4 týdny 3 x 7 drg. denně a následně po dobu 8 týdnů 3 x 5 drg. denně). Při kontrolách ve čtyřtýdenních intervalech jsme měřili objem obou horních končetin a ze získaných hodnot jsme potom vypočítávali relativní objem otoku. Další měření bylo provedeno v odstupu 6 měsíců po ukončení léčby Wobenzymem. Měření bylo prováděno ve speciálním válci naplněném vodou a opatřeném stupnicí. Ze získaných hodnot jsme potom vypočítávali relativní objem otoku. Naše sledování prokázalo příznivý vliv systémové enzymoterapie na stav mízního otoku horní končetiny. Při užívání Wobenzymu došlo u žen k postupnému zmenšení objemu otoku (p < 0,02). Při měření objemu končetiny s lymfedémem v šestiměsíčním odstupu od ukončení léčby jsme u pacientek zjistili opět zvětšení edému. Při hodnocení subjektivních pocitů (stupnicí 0 –5) došlo ke zmírnění funkčního dyskomfortu (p < 0,01) a zmenšil se také pocit tíhy (p < 0,02) v edematózní končetině. Tyto změny byly významné (párový t-test). Systémovou enzymoterapii Wobenzymem u sekundárního lymfedému horní končetiny po mastektomii lze hodnotit jako dobrou a účinnou. K zajištění stabilizace stavu otoku musí být systémová enzymoterapie dlouhodobá.

Pro odborníky

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
ANO NE