Lymfedém dolních končetin u onkologických pacientů

Macháňová M., Cvejnová M.

Onkocentrum Nemocnice Liberec

Lymfo 2000, Praha 13. - 14. 10. 2000 Praktická flebologie - supplement 2000, Roč. IX, str. 35-36

(17-13-2)-(17-12-2)


Výtah z článku: Pojem lymfedému je v onkologické praxi spojován zejména s karcinomem prsu a lokalitou horní končetiny. V souboru kazuistik 9 pacientů autorky upozorňují na některé případy lymfedému dolních končetin doprovázející různé onkologické diagnózy. Stejně jako u karcinomu prsu, i u těchto diagnóz se lymfedém někdy objevuje se značnou latencí a pak může být praktickým lékařem opominuta souvislost s dřívější léčbou malignity. U všech prezentovaných pacientů byla primárně vyloučena souvislost lymfedému s recidivou nádorového onemocnění.

V souboru se vyskytly tyto diagnózy: 2x maligní lymfogranulom, 1 x maligní lymfom non Hodgkinova typu – pacientky měly různé kombinace postižení inguinálních a ilických uzlin, byly po exstirpaci části postižených uzlin a po ozáření na dolní lymfatický systém. U dvou žen byla postižena děloha (1x karcinom krčku děložního, lx karcinom těla děložního), u obou provedena hysterektomie a ozáření (kombinace teleterapie s brachyterapií). U jedné pacienty byl karcinom rekta s postižením pánevních uzlin. 3 pacienti byli již delší dobu po léčbě pro karcinom prostaty a lymfedém u nich trval 4 –5 let při zahájení komplexní léčby v lymfologické ambulanci. 5 pacientek ze sledovaného souboru bylo v produktivním věku. U jedné pacientky se lymfedém rozvinul již v průběhu ozařování a u dalších v odstupu 1 měsíce až 2,5 roku po ukončení ozařování. U 3 pacientek byl lymfedém jednostranný, u 3 oboustranný. U 4 pacientů lymfedém doprovázely zánětlivé komplikace – 2 x recidivující erysipel, 1 x opakované záněty močových cest, 1x záněty hlubokého žilního systému dolních končetin. Všichni pacienti byli léčeni kombinací fyzioterapie (manuální a přístrojová lymfodrenáž, bandážování a speciální cvičení) a Wobenzymu v dávce 3 x 5drg. U všech 6 pacientek, kde byla léčba zahajována vzápětí po manifestaci lymfedému, došlo většinou k úplnému vymizení lymfedému, u 2 přetrvává pouze jednostranný latentní lymfedém. Recidivující erysipel a tromboflebitidy u pacientek zcela vymizely a významně byla snížena frekvence recidiv močových cest u další pacientky. Uspokojivý stav lymfedému je podle potřeby udržován fyzioterapií a opakovanými kůrami Wobenzymu, obvykle 2 x ročně po 200 – 800 drg. Výraznější regrese se dostavila pouze u jednoho z pacientů s dlouhotrvajícím lymfedémem po léčbě karcinomu prostaty. U zbývajících 2 zůstal nález stacionární, ale u jednoho z nich ustaly recidivy erysipelu. Zvládnutí lymfedému komplexní léčbou je důležité pro kvalitu života přežívajících onkologických pacientů, což je významné zejména pro pacienty v produktivním věku.

Pro odborníky

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
ANO NE