Proteázy v medikamentózní léčbě lymfedému

Wald M.l, Křížová H.2, Prausová J.3, Adámek J.1

1Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 2Klinika nukleární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha. 3Onkologické oddělení FN Motol, Praha

Lymfo 2000, Praha 13. - 14. 10. 2000 Praktická flebologie - supplement 2000, Roč. IX, str. 11-14.

(17-13-2)-(17-11-3)


Souhrn

Práce se zabývá pohledem na různé typy farmak používaných historicky i v současné době v medikamentozní terapii lymfedému. Vyjmenovává jejich farmakologické účinky na pozadí etiopatogenetických faktorů, které jsou zodpovědny za udržování bludnéhokruhu vevývoji lymfedému. Na základě zkušeností v léčbě 120 pacientů s různými typy lymfedémů doporučují autoři jako lék prvé volbyenzymový přípravek Wobenzym tbl. při dodržení multidisciplinárního přístupu k diagnostice a komplexnímu přístupu v terapii lymfedému.

Pro odborníky

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.
ANO NE