Nežádoucí účinky, kontraindikace, kombinace léků systémové enzymoterapie s jinými léky

Nežádoucí účinky

Léky pro systémovou enzymoterapii jsou obvykle dobře snášeny, a to i při dlouhodobém podávání. Někdy se může objevit nevýrazná změna konzistence, barvy a zápachu stolice. Při užívání vyšších jednorázových dávek byly pozorovány pocity plnosti, nadýmání, ojediněle nevolnost. Těmto pocitům se dá zamezit rozdělením celkové denní dávky na více dílčích dávek v průběhu dne. Jestliže tyto příznaky i po snížení dávky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Zřídka se objevující alergické reakce (kožní vyrážka) odeznívají po vysazení léku. Při jejich případném výskytu přerušte užívání léku a poraďte se s lékařem. Svému lékaři oznamte také případný výskyt jakýchkoli neobvyklých reakcí.

Kdy není možné brát léky systémové enzymoterapie ?

- Při známé přecitlivělosti na účinné či pomocné látky obsažené v léku - V situacích, které jsou spojeny se zvýšeným sklonem ke krvácení nebo se zvýšenou fibrinolýzou (rozpouštění krevních sraženin) - vrozené nebo získané poruchy krevní srážlivosti - (např. hemofilie, těžké poškození jater, závažná onemocnění jater nebo ledvin) - O užívání Wobenzymu a Phlogenzymu v těhotenství a během kojení se poraďte s lékařem.  - Také je nutné poradit se s lékařem, pokud chcete tyto léky užívat v období kolem operace (před operací a po ní).

Lze kombinovat léky systémové enzymoterapie s jinými léky?

Nežádoucí interakce Wobenzymu a Phlogenzymu s jinými současně podávanými léky nejsou známé.  Naopak při současném užívání některých antibiotik se systémovou enzymoterapií bylo prokázáno zvýšení hladiny těchto antibiotik v krvi, jejich zlepšený průnik do tkání a zvýšení účinnosti antibiotické léčby. Léčba systémovou enzymoterapií však nenahrazuje antibiotickou léčbu infekčních zánětů. V každém případě je však nutné poradit se s Vaším lékařem či lékárníkem!