Jak správně užívat léky systémové enzymoterapie

Jak se léky systémové enzymoterapie užívají?

Aby mohly enzymy obsažené ve Wobenzymu plně rozvinout svůj léčebný účinek, je nezbytné užívat tyto léky nalačno, tzn. nejméně 30 minut před jídlem a alespoň 2 hodiny po posledním předcházejícím jídle, nerozkousané hojně zapít (minimálně 250 ml tekutiny, např. minerálkou, čajem, nikoli mlékem !). Smísení enzymů obsažených v těchto lécích se stravou totiž omezuje jejich vstřebávání.

Jak dlouho mohu brát léky systémové enzymoterapie?

I při dlouhodobém podávání (několik měsíců) jsou léky systémové enzymoterapie vesměs dobře snášeny. 

Mohou enzymové léky pro systémovou enzymoterapii užívat děti?

Dětem lze enzymové preparáty podávat po poradě s lékařem, který zároveň určí dávkování.

Upozornění

Příležitostně může při chronických onemocněních na začátku léčby Wobenzymem nastat přechodné zhoršení příznaků (nejčastěji ve druhém týdnu léčby), což je podle dosavadních zkušeností považováno za kladnou reakci organismu na léčbu. Nemělo by být důvodem k vysazení léčby, mělo by se zvážit eventuelní přechodné snížení dosavadní dávky.