MUCOS Pharma CZ

Základní informace o enzymech a lécích pro systémovou enzymoterapii

 • Co jsou enzymy?
 • Jak působí léky systémové enzymoterapie v lidském těle?
 • Proč hovoříme o systémové enzymoterapii?
 • Z čeho se enzymy získávají?
 • Jsou léky systémové enzymoterapie volně prodejné nebo jsou na lékařský předpis?
 • Jsou léky systémové enzymoterapie hrazené pojišťovnou?
 • Kolik stojí léky pro systémovou enzymoterapii vyráběné firmou Mucos Pharma?

  Co jsou enzymy?
  Enzymy jsou složité látky bílkovinné povahy. V buňkách lidského těla vznikají z aminokyselin, které organizmus získává trávením bílkovin obsažených v potravě. Enzymy urychlují a řídí všechny biochemické děje v organizmu. Proto se jim také říká biokatalyzátory. V lidském těle proběhne během jediné vteřiny mnoho miliónů chemických reakcí. Bez enzymů by stejné reakce trvaly stovky let.
  Enzym plní pouze jeden speciální úkol, na který je naprogramován. Každý enzym se jako klíč do zámku hodí jen k určité látce (substrátu), a tu mění jen určitým způsobem. V organizmu pak ohromné počty enzymů fungují jako dokonale sehraný orchestr, čímž jsou zajištěny nesmírně složité životní mechanizmy a pochody.
  Pro život a zdraví je nezbytné, aby v těle byly všechny enzymy přítomny v dostatečném množství a v optimálním funkčním stavu.

  Jak působí léky systémové enzymoterapie v lidském těle?
  Léky pro systémovou enzymoterapii mají 6 základních účinků, které jsou v jednotlivých lécích různě vyjádřeny podle zastoupení jednotlivých proteolytických enzymů:
  Fibrinolytický a trombolytický účinek, příznivý vliv na vlastnosti krve
  Enzymy pro systémovou enzymoterapii mají schopnost rozpouštět fibrin (bílkovinu tvořící síť krevních sraženin) a tím brání vzniku či urychlují vstřebávání krevních výronů. Zvyšují pružnost červených krvinek a snižují shlukování krevních destiček. Tím zlepšují "tekutost" krve a její oběh ve tkáních.
  Příznivé působení na otoky
  Léky systémové enzymoterapie urychlují vstřebávání vzniklých otoků a při preventivním podávání omezují jejich vznik. Při cévním městnání, které je důvodem vzniku otoku uniká z cév do tkání tekutina s osmoticky aktivními látkami (soli a látky bílkovinné povahy, které za sebou "táhnou" další tekutinu). Proteolytické enzymy jsou schopny rozrušit tyto nežádoucí bílkoviny uniklé z cév a vzniklé rozpadové produkty jsou pak lépe odstraněny z tkání. Wobenzym a Phlogenzym obsahují navíc látku rutin, která zpevňuje cévní stěnu a omezuje únik tekutiny z cév do tkání.
  Působení proti bolesti
  Prvotní účinek proti bolesti je zprostředkován hlavně štěpením látek vyvolávajících bolest. Druhotný účinek souvisí s omezením tkáňového napětí (ústup otoku) a se zlepšením zásobení tkání kyslíkem.
  Vliv na zánět
  Na rozdíl od běžně užívaných protizánětlivých léků, které potlačují i hojivý zánět, enzymy zlepšují a urychlují průběh hojivé zánětlivé reakce a podporují tak hojení. Na tomto příznivém působení se podílejí všechny uvedené vlastnosti enzymů.
  Účinek na imunitu
  Tam, kde je imunita oslabena, jsou enzymy schopny zvýšit aktivitu imunitních buněk i některých jejich produktů. Naopak tam, kde je imunita chorobně vystupňována a je sama příčinou onemocnění, dokážou enzymy snížit její aktivitu k normálu.
  Podpůrné působení enzymů
  Jednotlivé proteolytické enzymy i jejich kombinace zvyšují hladiny některých antibiotik a chemoterapeutik v krvi a zlepšují jejich průnik do tkání.

  Proč hovoříme o systémové enzymoterapii?
  V lécích určených pro systémovou enzymoterapii jsou enzymy v tabletách chráněny speciálním obalem před poškozením v kyselém prostředí žaludku a před vlastními trávicími enzymy. Tento obal se rozpouští až v příznivém prostředí dolní části tenkého střeva, kde probíhá vstřebávání neporušených enzymových molekul při zachování jejich aktivity. Ty pak působí v celém organizmu (systému), např. v místech zánětu, poranění apod.

  Z čeho se enzymy získávají?
  Papain se získává z plodů papáje, bromelain z ananasu. Enzymy trypsin, chymotrypsin a enzymová směs pankreatin jsou získávány z pankreatů mladých jatečních zvířat. Amyláza a lipáza jsou mikrobiálního původu (Aspergillus oryzae).

  Jsou léky systémové enzymoterapie volně prodejné nebo jsou na lékařský předpis?
  Wobenzym® je v České republice volně prodejný ve všech lékárnách.

  Jsou léky systémové enzymoterapie hrazené pojišťovnou?
  Wobenzym® není hrazen pojišťovnou
  Na zvláštním blanketu může lékař požádat revizního lékaře o plnou úhradu Wobenzymu v případech, kdy není jiná léčebná alternativa nebo základní léky pro léčbu určité choroby nemůže pacient ze zdravotních důvodů užívat (kontraindikace). Úhrada léků pro systémovou enzymoterapii může potom být po schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny.
 • Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
  Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.