MUCOS Pharma CZ

Nežádoucí účinky, kontraindikace, kombinace léků systémové enzymoterapie s jinými léky

Nežádoucí účinky
Léky pro systémovou enzymoterapii jsou obvykle dobře snášeny, a to i při dlouhodobém podávání. Někdy se může objevit nevýrazná změna konzistence, barvy a zápachu stolice. Při užívání vyšších jednorázových dávek byly pozorovány pocity plnosti, nadýmání, ojediněle nevolnost. Těmto pocitům se dá zamezit rozdělením celkové denní dávky na více dílčích dávek v průběhu dne. Jestliže tyto příznaky i po snížení dávky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Zřídka se objevující alergické reakce (kožní vyrážka) odeznívají po vysazení léku. Při jejich případném výskytu přerušte užívání léku a poraďte se s lékařem. Svému lékaři oznamte také případný výskyt jakýchkoli neobvyklých reakcí.

Kdy není možné brát léky systémové enzymoterapie ?
- Při známé přecitlivělosti na účinné či pomocné látky obsažené v léku
- V situacích, které jsou spojeny se zvýšeným sklonem ke krvácení nebo se zvýšenou fibrinolýzou (rozpouštění krevních sraženin) - vrozené nebo získané poruchy krevní srážlivosti - (např. hemofilie, těžké poškození jater, závažná onemocnění jater nebo ledvin)
- O užívání Wobenzymu a Phlogenzymu v těhotenství a během kojení se poraďte s lékařem. 
- Také je nutné poradit se s lékařem, pokud chcete tyto léky užívat v období kolem operace (před operací a po ní).

Lze kombinovat léky systémové enzymoterapie s jinými léky?
Nežádoucí interakce Wobenzymu a Phlogenzymu s jinými současně podávanými léky nejsou známé. 
Naopak při současném užívání některých antibiotik se systémovou enzymoterapií bylo prokázáno zvýšení hladiny těchto antibiotik v krvi, jejich zlepšený průnik do tkání a zvýšení účinnosti antibiotické léčby. Léčba systémovou enzymoterapií však nenahrazuje antibiotickou léčbu infekčních zánětů.
V každém případě je však nutné poradit se s Vaším lékařem či lékárníkem!

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.