Veřejně přístupná odborná informační služba

Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na:

SUKL.CZ / HLÁŠENÍ PRO SÚKL / HLÁŠENÍ PODEZŘENÍ NA NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41 email: farmakovigilance@sukl.cz.

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků MUCOS Pharma CZ, s.r.o. nám můžete také nahlásit e-mailem: safety@mucos.cz či telefonicky: +420 702 243 772

Aktuální informace o přípravcích MUCOS Pharma CZ, s.r.o. najdete zde:

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

V případě dotazů na konkrétní přípravek MUCOS Pharma CZ, s.r.o. nás kontaktujte prostřednictvím poradny nebo na telefonním čísle +420 702 243 772