MUCOS Pharma CZ

Systémová enzymoterapie v léčbě imunitně podmíněné mužské neplodnosti

Božedomov V.A., Suchich G.T., Loran O.B.

Katedra urologie Moskevské státní lékařské univerzity, Moskva, Rusko
Vědecké centrum porodnictví, gynekologie a perinatologie, Ruská akademie lékařských věd, Moskva, Rusko

Andrologija i genitalnaja chirurgija 2000, č. 1, str.  49-50 


Tradiční léčba autoimunitní mužské neplodnosti je založena na podávání kortikosteroidů ve vysokých dávkách a bývá účinná pouze u asi 50% pacientů. V předložené práci byli pacienti léčeni pomocí vysokých dávek proteolytických enzymů na neplodnost vyvolanou tvorbou protispermatických látek. Bylo sledováno 86 mužů, v jejichž spermatu bylo prokázáno více než 10% spermií pokrytých protilátkami. Pacienti dostávali perorálně směs proteolytických enzymů (Wobenzym) v dávce 35-90 mg/kg tělesné hmotnosti. Kontrolní vyšetření spermatu bylo prováděno po 2 a 4 týdnech léčby. Bylo zjištěno, že u všech léčených pacientů došlo ke snížení viskozity spermatu, u 75% mužů se zlepšila mobilita spermií o 72%, u 2/3 pacientů vzrostla jejich koncentrace o 10-230%. U 82% mužů bylo zjištěno snížení počtu spermií s navázanými protispermatickými látkami, přičemž projevené změny závisely na výchozí hodnotě těchto látek.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.