MUCOS Pharma CZ

Specifika léčby nemocných se smíšenou kopulační dysfunkcí s interoreceptivním syndromem

Izbasarov A.I., Ismoldaev E.Š., Chusainov T.E.

3.kongres urologů Kazachstanu, 25.-26.5.2000, Almaty


Bylo sledováno 38 pacientů se smíšenou kopulační dysfunkcí, a to ve věku 20 - 30 let 12, 31 - 40 let 14, 41 - 50 let 8, 51 - 60 let 4. Mikrobiologickým vyšetřením sekretu prostaty byly zjištěny následující mikroorganismy: E.coli u 14 nemocných (36,8%), Trich.vaginalis u 10 (26,3%), Staph.aureus u 5 (13,2%), Str.faecalis u 4 (10,6%), Proteus u 3 (7,8%) a Klebsiella u 2 (5,3%). Bylo zaznamenáno narušení kopulačních funkcí, a to snížení libida u 8 nemocných (21%), poruchy erekce u 38 (100%), poruchy ejakulace u 12 (31,6 %). V prvé etapě léčby byla individuálně provedena cílená antibakteriální terapie podle výsledků citlivosti zjištěných původců. S cílem minimalizace vedlejších účinků antibiotik bylo využito současné podávání kombinovaného enzymového preparátu Wobenzym, který má protizánětlivé a imunomodulační účinky (Repina A.M., 1997). Pacienti byli rozděleni do dvou skupin po 19. První skupina byla léčena antibakteriálními a popř. antiprotozoálními preparáty v kombinaci s Wobenzymem v dávkách 3 - 5 tablet 3 krát denně 30 až 40 minut před jídlem po dobu 2 až 3 týdnů. Druhá skupina byla léčena bez přídavku Wobenzymu. Léčba byla efektivnější u enzymové skupiny, neboť bylo vyléčeno 89,5% pacientů oproti 68,4% pacientů v kontrolní skupině. Druhá etapa léčby byla zaměřena na odstranění psychogenního syndromu pomocí psychoterapie a psychofarmak. V celkovém hodnocení se libido zlepšilo u všech 38 (100%) nemocných, poruchy erekce se zmírnily u 32 (84,2%) nemocných a u 29 nemocných s poruchami ejakulace (75%) byl dosažen pozitivní terapeutický efekt.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.