MUCOS Pharma CZ

Lokální transrektální enzymatická léčba u chronické nebakteriální prostatitidy a prostatodynie- počáteční klinická zkušenost

Kerbl K., * Zisch R.

Oddělení urologie, Univerzita ve Vídni, Rakousko a Oddělení urologické chirurgie, Lékařská fakulta Washington, St. Louis, Missouri, USA.;
*Oddělení radiologie II, Lékařské centrum Wels, Rakousko

Techniques in Urology, 2000, Vol. 6, No. 1, pp. 22 –25.

WM 71 (5-11-1)


Autoři referují o počáteční klinické zkušenosti s lokální transrektální aplikací enzymatické léčby u chronické nebakteriální prostatitidy a prostatodynie u 20 pacientů. Pacienti byli léčeni Wobe-Mugosem v tabletách pro přípravu klysmat. Klysma bylo aplikováno vždy večer po dobu 20 dní. Byly sledovány následující symptomy: bolestivost v několika oblastech, obtíže při močení, kvalita spánku, pracovní výkonnost, rekreační aktivity a celkové skóre. Statistické hodnocení na počátku a na konci léčby ukázalo významný ústup bolestivosti a obtíží při močení a zlepšení v mimopracovních aktivitách (p<0,001). Také celkové skóre se statisticky významně změnilo (p<0,001). Nebyly zjištěny významné změny v pracovní výkonnosti a v kvalitě spánku, stejně jako v laboratorních ukazatelích. Příznivé klinické hodnocení bylo zaznamenáno u 75% pacientů, zatímco zbývajících 25% vykázalo pouze mírné zlepšení symptomů. U žádného z  pacientů neselhala léčba celkově. Minimální lokální vedlejší účinky se vyskytly pouze u jednoho pacienta, ale nevyžádaly si přerušení léčby.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.