MUCOS Pharma CZ

Léčba mužské neplodnosti preparáty Wobenzym a Phlogenzym

Kalinina S.N., Tiktinskij O.L., Aleksandrov V.P., Knjazkin I.V., Selkov S.A.

Katedra urologie a andrologie, Lékařská akademie postgraduálního vzdělávání, Petrohrad, Rusko

Andrologija i genitalnaja chirurgija 2000, No. 1, c. 51.


Cílem práce bylo studovat vliv enzymových preparátů Wobenzym a Phlogenzym na reprodukční funkci u neplodných mužů.
Do studie bylo zařazeno 47 pacientů ve věku 20 až 37 let, kteří byli neplodní v průměru 3 až 5 let. Pacienti se léčili na chronickou prostatitidu a vezikulitidu, způsobenou skrytou urogenitální infekcí (chlamydie, mykoplazmata, ureaplazmata, genitální herpes). U 56,6% pacientů byla zjištěna oligozoospermie, u 82,9% astenozoospermie, u 36,2% teratozoospermie a u 27,6% oligoastenoteratozoospermie. Aglutinace spermií se vyskytovala u 53% pacientů a u 40% mužů bylo zjištěno až 20% protispermatických protilátek. Třetina pacientů měla sníženou hladinu INF-g, T-helperů, T-cytotoxických lymfocytů a zvýšenou hladinu cirkulujících imunitních komplexů. Ultrazvukové vyšetření prokázalo v 55% případů poruchy prostaty.
Pacienti byli rozděleni do dvou skupin: pokusná skupina dostávala kombinovanou léčbu preparáty Andriol a Wobenzym nebo Phlogenzym po dobu 2 měsíců. Andriol byl podáván po dobu dvou týdnů v dávce 160 mg denně a šest týdnů v dávce 80 mg denně. Wobenzym byl podáván první dva týdny v dávce 3x5 drg. denně a dalších šest týdnů 3x2 drg. Phlogenzym pacienti užívali první dva týdny 3x3 tbl a poté 3x2. Kontrolní skupina dostávala pouze Andriol ve výše uvedené dávce.
Po skončení léčby byla u 85% pacientů pokusné skupiny zjištěna vyšší koncentrace spermií, v 60% jejich zvýšená pohyblivost a u 32 % případů došlo ke snížení výskytu degenerativních forem. Ani u jednoho pacienta enzymové skupiny nebyly nalezeny protispermatické látky, došlo ke zvýšení hladin INF-g, T-helperů, T-cytotoxických lymfocytů a ke snížení cirkulujících imunitních komplexů. Naproti tomu ve skupině léčené pouze Andriolem došlo k menšímu zvýšení koncentrace spermií a nevelkému zlepšení jejich pohyblivosti, protispermatické látky byly nalezeny u 15% pacientů.
K otěhotnění partnerky došlo v osmi případech u enzymy léčené skupiny, v kontrolní skupině pouze ve dvou.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.