MUCOS Pharma CZ

Výsledky dlouhodobého podávání Wobenzymu v komplexní léčbě Behcetovy choroby

Shalamberidze L., Kartvelishvili E., Torondjadze M.

Centrum revmatologie, Tbilisi, Gruzie

Mezinárodní kongres "Advances in Immunology and Allergology at the Treshold of the XXI Century" 3.-6. květen 2000, Eilat, Israel


Bylo sledováno dvacet pacientů (13 žen a 7 mužů) s potvrzenou diagnozou Behcetovy choroby. Průměrný věk pacientů byl 41.27±2.96 let. Diagnóza byla ověřena podle mezinárodních kritérií, která byla vypracována Mezinárodní skupinou pro výzkum Behcetovy choroby (1990). Každý pacient měl recidivující aftózní stomatitidu a 2 nebo 3 ze čtyř následujících kritérií: recidivující vředy pohlavních orgánů, oční a kožní leze, pozitivní " pathergy" test. Pacientům byl podáván Prednisolone v dávce 10-15 mg / den, Azathioprin (100 mg / den), nesteroidní protizánětlivé léky, protisrážlivé léky atd. Jelikož se po 1-1,5 měsíci terapie nedostavil výrazný terapeutický účinek, byl přidán Wobenzym (Mucos Pharma, Germany) v dávce 7 dražé 3 x denně. Příznivá dynamika klinických projevů, zánětlivých a imunitních reakcí byla pozorována 0,5-1 měsíc po zavedení Wobenzymu. Pozoruhodný je významný pokles hladiny cirkulujících imunokomplexů a kryoglobulinů. Pozitivní výsledky (90,0%) spolu s absencí vedlejších účinků a s možností snížit dávky Prednisolonu jsou významným úspěchem v léčbě této vážné nemoci.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.