MUCOS Pharma CZ

Phlogenzym ve stomatologii - předběžné sdělení

Doc. MUDr. Pavel Majer, CSc

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie Lékařské fakulty UP Olomouc


Kazuistika


Na klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie Lékařské fakulty UP v Olomouci jsme Phlogenzym fy MUCOS Pharma použili u jednoho nemocného s akutní myeloidní leukémií u zánětu v dutině ústní.

Nemocný H. J. nar. 1950 ( č. amb. chor. 4595/96 a 434/97 ) byl v srpnu 96 hospitalizován na hematologické klinice FN v Olomouci pro akutní myeloidní leukémii. Od počátku září jsme nemocného ambulantně ošetřovali pro rozsáhlý zánět marginální a připojené gingivy v dolní čelisti v rozsahu zubů 32 až 36 a to z vestibulární i linguální strany, který se objevil po cytostatické chemoterapii. Zuby 32 až 35 byly živé s hlubokými parodontálními choboty a zub 36 byl destruovaný, bez dřeně, s periapikálním chronickým zánětem. Během několika dnů zanícená gingiva nekrotizovala a chronický zánět u zubu 36 akutně exacerboval. Vzhledem k celkovému stavu pacienta nebyla možná extrace, proto se akutní zánět zubu zklidnil paliativním endodontickým ošetřením. Předpokládali jsme závažné zánětlivé komplikace, poněvadž po cytostatické chemoterapii nenastala remise základního onemocnění. Klinický stav v dutině ústní se během měsíce září neměnil.
Počátkem října jsme nemocnému podali preparát Phlogenzym v dávce 3x2 tab. denně. Po užití jednoho balení nastala výrazná změna. Nekrotická sliznice se odloučila a kostní alveol se v rozsahu nekrotické sliznice obnažil již po týdnu užívání preparátu. Počátkem listopadu jsme zjistili, že se zuby v obnaženém alveolu uvolnily a že si je nemocný sám postupně odstranil. Přetrvával obnažený alveol téměř celé poloviny levé dolní čelisti.
Průběžná RTG vyšetření neprokazovala rozšiřování zánětu , ale naopak jeho spontánní demarkaci. Demarkační zóna se postupně rozšiřovala a při klinickém vyšetření jsme pozorovali regenerativní pochody.
Počátkem února 97 se nemocný dostavil ke kontrole se spontánně odloučeným sekvestrem a zcela přehojeným defektem dolní čelisti.
Podle našich zkušeností jsme se s takovým spontánním vyhojením zánětu v orofaciální oblasti u hemoblastos nesetkali. Předpokládáme, že preparát Phlogenzym výrazně ovlivnil průběh zánětu v dutině ústní.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.