MUCOS Pharma CZ

Zkušenosti s dlouhodobým užíváním enzymatického preparátu WOBENZYM® u vrcholových cyklistů profesionálního-týmu HUSQVARNA - ZVVZ

Martinek K.

lékař cyklistického týmu HUSQVARNA - ZVVZ 

O.S. - rok 1996


Ve svém krátkém sdělení se nechci zmiňovat o mechanismech účinku systémové enzymoterapie (t.č. existuje mnoho kvalitních a podrobných studií), nýbrž chci podat informaci o praktických zkušenostech sportovního lékaře "prvního kontaktu", při dlouhodobém preventivním podávání preparátu WOBENZYM.

Preparát jsme začali podávat deseti cyklistům profesionálního týmu HUSQVARNA-ZVVZ od poloviny ledna 1996 v preventivní dávce 3 x 2 tbl denně.

Po ukončení objemové přípravy, t.j. po dvou měsících a na počátku závodního období jsme dávkování upravili na 3x2 tbl vždy 3-4 dny před závodem a v den závodu (v průběhu etapových závodů denně).

Jelikož posledních deset let pečuji o zdraví našich vrcholových sportovců a cyklisté se stali mým "koníčkem", problematika jejich onemocnění je mi velmi známá. I proto jsem dospěl po více jak půl ročním podávání preparátu WOBENZYM k některým zajímavým poznatkům.

V minulých letech jsem se v přípravném objemovém období pravidelně setkával s diagnosami tak typickými pro cyklisty, jako jsou veškeré entezopatie dolních končetin, především v oblasti kolenních kloubů, s velmi nepříjemným onemocněním "femoropatellární artróza", ale i s častými onemocněními respiračního traktu - typické onemocnění v zimních a jarních měsících. V neposlední řadě s "banálními" odřeninami, které však pro cyklistu mnohdy znamenají i několikadenní až týdenní výpadky z tréninkového procesu, zvláště když byly postiženy hýždě či distální partie dolních končetin.

V letošním roce u těchto deseti cyklistů, kteří pravidelně užívali a užívají WOBENZYM tbl jsem dospěl k následujícím poznatkům. Onemocnění respiračního traktu bylo minimální (2 cyklisté), délka jeho trvání nepřesáhla 2. až 3. denního tréninkového výpadku. Subjektivní příznaky byly minimalizovány.

S typickou entizopatií v oblasti kolenního kloubu jsem se setkal pouze dvakrát a tréninkový výpadek byl pouze 3denní. Zde jsem užil kromě WOBENZYMU i lokální terapii.

Samozřejmě, že při výše uvedených stavech se automaticky zvýšila dávka na 3x10 tbl až do odeznění subjektivních obtíží. K nejpronikavějšímu efektu preventivního podávání (alespoň pro mne) došlo pří léčení hlubokých a rozsáhlých odřenin.

V rozmezí dvou dnů koncem května došlo k těžkým pádům dvou cyklistů, z nichž první (Fr. Trkal) pravidelně WOBENZYM užíval a druhý (R. Jauris - Dukla Praha) ne. U obou došlo k hlubokým odřeninám obou hýždí v rozsahu 40-50 cm čtverečních na každé hýždi. Při stejné léčbě defektů (toaleta rány, mastný tyl, sterilní krytí) byl rozdíl v délce hojení úžasný. Fr. Trkal byl schopný po 6. dnech léčení zahájit trénink na kole, kdežto druhý jmenovaný cyklista byl schopen sednout na bycikl až po 13 dnech léčby. Přitom ani u jednoho nedošlo k hnisání rány. Toto jsou mé více jak půlroční zkušenosti s preventivním podáváním preparátu WOBENZYM. S jinými zdravotními problémy jsem se u těchto deseti cyklistů nesetkal. Bohudík.

Výše uvedené informace jednoznačně potvrzují deklarované léčebné schopnosti enzymových preparátů.

Vložené finanční prostředky do vrcholového sportovce mohou být zlikvidovány i několikadenním výpadkem z tréninkového procesu. Z tohoto hlediska a z mých praktických zkušeností s preparátem WOBENZYM je třeba říci, že enzymoterapie ve vrcholovém i výkonnostním sportu je nejenom vhodná, ale i NUTNÁ.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.