MUCOS Pharma CZ

Systémová enzymoterapie v prevenci u vrcholových hráčů kopané

Gál P., *Večeřa K., *Jedlička F., *Ulbrich J.

Centrum dětské traumatologie, Klinika dětské chirurgie a traumatologie, FN Brno; 
*FC Boby Sport Brno

Medicina Sportiva -Bohemica & Slovaca 1998, Vol.7, No. 4, str. 128-133.

(16-03-1)


Autoři ve svém sdělení prezentují svoje první zkušenosti s preventivním užitím systémové enzymoterapie u vrcholových sportovců – hráčů mužstva prvoligové kopané. Za období sezóny sledovali četnost poranění a délku jejich léčení u 19 probandů. Studovali závislosti mezi úrazem a absencí v tréninkovém procesu a účastí v mistrovských a pohárových utkáních. Zjistili, že zejména u méně závažných úrazů, svalových kontuzí, drobných poranění kloubů a poranění kožního krytu byla doba léčení velmi krátká a hráči se rychle znovu zapojili do plnohodnotné sportovní činnosti. Ve vztahu k poměrně značným nákladům na provoz prvoligových klubů kopané jsou výdaje na systémovou enzymoterapii minimální a její preventivní užívání má mimo efektu terapeutického i výrazně pozitivní ekonomický efekt v podobě krátké doby chybění hráčů. Absolutní hodnota absence činila 4,47%, což je méně než u běžné populace České republiky.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.