MUCOS Pharma CZ

Systémová enzymoterapie patří do výbavy fyzioterapie

Nouza K.

UNIFY Bulletin 2000,  č.37, str. 42 – 44.


Výtah z článku
Systémová enzymoterapie (SET) spočívá v
 perorálním podávání kombinací živočišných a rostlinných enzymů. Preparáty Wobenzym a Phlogenzym mají schopnost příznivě ovlivňovat projevy infekčního i traumatického zánětu, zvyšovat koncentrace chemoterapeutik a antibiotik v poškozených oblastech a urychlovat průběh hojení a upravovat oslabenou imunitu. Doklady o působení jednotlivých složek preparátů (bromelain, papain, trypsin, chymotrypsin) přinesly klinické studie u zraněných sportovců. Následovaly studie léčby osob se sportovními úrazy, léčenými Wobenzymem (200 zraněných) a Phlogenzymem (80 zraněných). Projevy i průběh úrazů byly ve skupinách léčených dostatečnými dávkami enzymů mírnější, následky lehčí a úplné uzdravení rychlejší. Enzymoterapie byla označena jako velmi dobrá lékaři i pacienty a zkrátila “práceneschopnost” sportovců prakticky na polovinu. SET se osvědčuje i u chirurgických zákroků, např. při resekcích vnitřních i zevních menisků , při operacích zlomenin a při fyzioterapii.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.