MUCOS Pharma CZ

Zkušenosti se současným podáváním Donalginu a Wobenzymu při revmatoidní artritidě

Kartvelishvili E., Šalamberidze L.

Výzkumné a léčebné centrum revmatologie, Tbilisi, Gruzie

VIII Mezinárodní kongres o imunorehabilitaci „Alergie, imunologie a globální síť “ 21. – 24. dubna 2002, Cannes, Francie

International Journal on Immunorehabilitation 2002, Vol.  4, No.1, pp. 110


Cíl studie: Zvýšení účinnosti preparátů s odlišným mechanismem působení vlivem synergismu při současném zmírnění vedlejších účinků v důsledku možného snížení dávek. Základní skupinu (I) tvořilo 36 nemocných revmatoidní artritidou, kteří dostávali Donalgin (Gedeon Richter, Maďarsko) v dávce 1000 mg a Wobenzym (MUCOS Pharma, Německo) 7 drg. 3x denně; kontrolní (II) tvořilo 30 pacientů, kteří dostávali pouze Donalgin ve stejné dávce. Skupiny byly z hlediska věku, pohlaví, doby onemocnění a klinicko-laboratorních parametrů identické a srovnatelné. Doba léčby byla 4 týdny. Srovnávací analýza všeobecně používaných klinicko-laboratorních ukazatelů ukázala vysokou protizánětlivou aktivitu a analgetický účinek v obou skupinách (zlepšení a významné zlepšení 72,2%  resp 63,4), ve prospěch kombinované terapie Donalginem a Wobenzymem. Důvodu byl časnější nástup terapeutického efektu již na konci druhého týdne. Časnější klinické zlepšení umožnilo zmenšit u 61,7% nemocných I. skupiny dávku protizánětlivého preparátu na polovinu (500 mg denně), což mělo za následek menší výskyt vedlejších účinků.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.