MUCOS Pharma CZ

Tělesná zátěž a imunitní systém. Preventivní a léčebné využití systémové enzymoterapie

Nouza K.

Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, 147 10 Praha 4 - Podolí

Medicina Sportiva Boh. Slov. 1997, Vol. 6., No. 2, pp. 41 - 45 


Klíčová slova: sport, stres, poškození imunity, systémová enzymoterapie

Souhrn

Stres je vyvolán nejen těžkými infekcemi, úrazy, chirurgickými výkony, popálením, ozářením a dalšími škodlivými vlivy, ale i nadměrnou psychickou zátěží, usilovným tréninkem a těžkým závodem - faktory profesionální sportovní činnosti. Podstatným následkem stresu je postižení imunitního systému, jeho faktorů a funkcí, vedoucí druhotně ke snížení odolnosti vůči infekčním mikroorganismům a onkogenním faktorům.
Podle experimentálních i lékařských zkušeností ovlivňuje pravidelné cvičení a rekreační sport imunitu příznivě, zatím co přetrénování a nadměrné závodní vypětí vede k poškození imunity s nežádoucími následky. Nápadným projevem je vyšší výskyt infekcí, je popsáno několik malých epidemií ve sportovních kolektivech. Práce uvádí hlavní údaje o nežádoucích změnách v imunitním systému a jeho funkcích u členů kolektivů provozujících náročné sporty, např. maratónců, karatistů, lyžařů, cyklistů a dalších. Buňky imunity reagují po dočasné mobilizaci poklesem počtu i funkčních aktivit. Podobně koncentrace imunoglobulinů jeví po dočasném vzestupu trend k poklesu, který může být dlouhodobý (zvlášť ve třídě IgA); stejnou tendenci jeví koncentrace mnoha faktorů přirozené imunity. Podstatou nežádoucích změn imunity jsou stresové poruchy homeostatických mechanismů, nadměrné koncentrace některých cytokinů, nadměrná exprese některých adhezních molekul, toxické radikály.
Z preventivních a léčebných metod je pozornost soustředěna na biologickou metodu - systémovou enzymoterapii, spočívající v perorálním podávání kombinací proteolytických enzymů. Překvapivě dobré medicínské výsledky lze uspokojivě vysvětlit příznivými zásahy enzymů do patofyziologických mechanismů zánětu a imunomodulačním (imunonormalizačním) působením.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.