MUCOS Pharma CZ

Systémová enzymoterapia v liečbe uveitíd

Porubská M.

OLÚRCH Nový Smokovec, očné oddelenie

1. česko – slovenské bilaterální sympozium oftalmologů, 22. – 23. června 2001, Luhačovice, abst. str. 75


V liečbe uveitíd sú stále hľadané nové terapeutické koncepty s menšími nežiadúcimi účinkami, ako majú kortikosteroidy a imunosupresíva.
U 24 pac. s prednou akútnou uveitídou a 26 pac. s prednou chronickou uveitídou s vysokým stupňom zápalovej aktivity sme použili okrem lôkálnych kortikosteroidov Wobenzym a Phlogenzym. V prípade výskytu edému TZN a makuly boli aplikované 1x depot. kortikosteroidy subtenonsky. Ako kontrolnú skupinu sme zvolili pac. s porovnateľnou zápalovou aktivitou uveitídy, liečených vyššími dávkami systémových kortikosteroidov príp. opakovanými aplikáciami depot. kortikosteroidov subtenonsky.
U pacientov so systémovou enzymoterapiou (SET) sme pozorovali rýchlejší ústup zápalovej aktivity a trvalejší terapeutický efekt u pacientov s chronickou uveitídou, ako u kontrolnej skupiny.
Systémová enzymoterapia svojim protizápalovým, protiedémovým a imunomodulačným efektom by mohla nájsť uplatnenie v liečbe uveitíd, hlavne tých, ktoré sú asociované so systémovým ochorením a vyžadujú dlhodobú systémovú kortikoterapiu. Prínosom je možná redukcia dávok kortikosteroidov, a tým zníženie rizika niadúcich účinkov.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.