MUCOS Pharma CZ

Léčba kolagenem indukované artritidy proteolytickými enzymy. Imunomodulační a nemoc modifikující účinky

Chintalacharuvu S. R., Nagy N.U., Petersilge Ch. A., Abdul-Karim F. W., and Emancipator S.N.

Institut patologie a oddělení radiologie, Case Western Reserve University, Cleveland, OH USA

The Journal of Rheumatology 2001, Vol. 28, No. 9, pp 2049-2059

573 KA


Souhrn

Předmět
Zkoumat účinnost nové terapie (proteázami) revmatoidní artritidy na zvířecím modelu a porozumět mechanizmu rozvoje artritidy.

Metody
Indukovali jsme progresivní artritidu myším samcům DBA/1 imunizací a injekcí kolagenu typu II; skupiny myší byly léčeny 2x denně per os buď ibuprofenem nebo komerční směsí proteáz, nebo byly nechány bez léčby. Po dvou týdnech byly klouby posuzovány z hlediska klinických, radiografických a histologických změn. Mimo to byly měřeny sérové hladiny IgG anti-kolagenu II, glykosylace cirkulujícího celku a anti-kolagenu II IgG a produkce cytokinů lymfocyty izolovanými z lymfatických uzlin.

Výsledky
Ameliorace zánětu a destrukce kloubu a posílení Th2 cytokinu (IL-5) byly podobné ve skupinách léčených ibuprofenem a proteázami. Ale léčba proteázami chrání artikulární chrupavku, normalizuje sialylaci IgG a antikolagenových autoprotilátek a plně obnovuje syntézu Th1 (IFN-g ).

Závěr
Léčba proteázami má podobný protizánětlivý účinek na kolagenem indukovanou artritidu jako ibuprofen. Kromě toho imunomodulační účinky proteáz, které nebyly pozorovány u ibuprofenu mohou být základem korekce aberující IgG glykosylace a/nebo přispívají ke vzrůstající schopnosti proteázy zpožďovat nebo předcházet erozivní a destruktivní artritidě nebo ankylóze. Podobné účinky mohou vést u pacientů ke spontánní RA.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.