MUCOS Pharma CZ

Hodnocení účinnosti systémové enzymoterapie v léčbě osteoartrózy

Kovalenko V.N., Šolochova L.B.

Institut kardiologie Akademie lékařských věd, Kyjev, Ukrajina

Ukrajinskij kardiologičeskij žurnal 2000, No. 5, c. 12-21.


Do studie bylo zařazeno 38 pacientů starších 40ti let, kteří trpěli uni- nebo bilaterální osteoartrózou kolenních kloubů II. rentgenologického stadia, komplikovanou reaktivní synovitidou. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin: pokusnou (enzymovou) skupinu tvořilo 21 pacientů, kteří dostávali Phlogenzym v dávce 3x3 tbl. denně a Diclofenac v dávce 100 mg/den; kontrolní skupina zahrnovala 17 pacientů léčených pouze Diclofenakem ve výše uvedené dávce. U všech pacientů léčba zahrnovala také fyzioterapii. Doba léčby byla u všech pacientů 20 dní.
Výsledky prokázaly, že v enzymové skupině došlo v porovnání s kontrolní skupinou k výraznějšímu zlepšení funkčních parametrů - Lequesne index se snížil o 43% v porovnání s 26% v kontrolní skupině; rozsah ohybu kolenního kloubu se v pokusné skupině normalizoval na rozdíl od skupiny kontrolní a také pozitivní dynamika indexu Ritchie byla v enzymové skupině výraznější. Index kvality života se v enzymové skupině zlepšil o 63% oproti kontrolní skupině, kde došlo ke zlepšení o 45%. Výrazný efekt byl pozorován také při hodnocení stupně bolesti - ten se v pokusné skupině snížil o 63 % oproti 39% v kontrolní skupině. Velmi markantní bylo snížení ranní ztuhlosti kolenního kloubu u pacientů enzymové skupiny. Účinnost léčby byla v enzymové skupině hodnocena lépe než v kontrolní, a to jak lékařem, tak pacienty. Snášenlivost léků byla v obou skupinách dobrá.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.