MUCOS Pharma CZ

Farmakologické účinky perorálnych kombinácií enzýmov pri liečbe reumatických chorôb

Stauder, G.

Mucos Pharma, Clinical Research Department, Geretsried, SRN

vyšlo v : REUMATOLÓGIA V TEÓRII A PRAXI V, Rovenský a kol., str. 918-924 -  ISBN 80-88824-80-X. Vydala Osveta, Martin SR, 1998

158 K/254 


Perorálne hydrolytické enzýmy ako bromelaín, papaín a trypsín sa už mnoho rokov používajú na liečbu celej škály chorôb rôzneho pôvodu. Ukázalo sa, že kombinácie rôznych proteolytických enzýmov majú priaznivý účinok v liečbe zápalových ochorení, úrazov, pri chirurgických výkonoch, autoimunitných a imunokomplexových chorobách, pri ochoreniach žíl a lymfatických ciev, ako aj pri vírusových infekciách a malígnych procesoch. V ďalšom texte uvádzame prehľad najdôležitejších farmakologických účinkov proteolytických enzýmov v liečbe reumatických chorôb, najmä reumatoidnej artritídy.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.