MUCOS Pharma CZ

Enzymoterapie a kombinovaná terapie s cyklosporinem A u potkanů s adjuvantní artritidou

Rovenská E., Švík K., Stančíková M., Rovenský J.

Výzkumný ústav revmatických chorob, Piešťany, Slovensko

Int. J. Tissue React. 1999, Vol. XXI, No. 4, pp. 105-111 - ISSN 0250-0868

626 KA (3-11-2)


Nové poznatky o patofyziologii revmatoidní artritidy a o mechanismu účinků léků umožňují používání nových léků a jejich kombinací. Tato práce se zaměřila na výzkum účinnosti systémové enzymoterapie samotné i její kombinace s cyklosporinem (CsA) v léčbě adjuvantní artritidy u potkanů. Potkanům s artritidou indukovanou adjuvans byl podáván buď CsA (2,5 nebo 5,0 mg/kg/denně per os), nebo směs enzymů Phlogenzym (45 mg/kg dvakrát denně intrarektálně), nebo kombinace 2,5 mg CsA a 90 mg Phlogenzymu po dobu 40 dnů od aplikace adjuvans. Byly sledovány hladiny sérového albuminu, změny otoku zadní tlapky a kostní erose skeletu tarsu a metatarsu jako parametry zánětu a destruktivních změn spojených s artritidou. Léčba 5 mg CsA stejně jako kombinace 2,5 mg CsA s Phlogenzymem signifikantně inhibovaly jak zánět, tak destruktivní artritické změny. Nicméně pokud byly CsA 2,5 mg a Phlogenzym podávány samostatně, inhibovaly rovněž sledované parametry, i když v menším rozsahu a v pozdější fázi rozvoje artritidy. Tyto výsledky ukazují inhibiční efekt systémové enzymoterapie na rozvoj adjuvantní artritidy u potkanů, stejně jako účinnost nízké dávky CsA podávané v kombinaci s enzymovou léčbou. Tyto poznatky mohou být užitečné pro léčbu revmatoidní artrtidy.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.