MUCOS Pharma CZ

Využití Wobenzymu v komplexní terapii nemocných s nádorovým onemocněním ORL orgánů

Ušakov,V.S.

ORL oddělení onkologické nemocnice St. Peterburg

Konference o problémech léčby a rehabilitace onkologických pacientů, 30.7.-6.8. 2000, San Benedetto, Itálie


Wobenzym byl podáván 65 pacientům ve třech rozdílných skupinách. V první skupině (25 pacientů s rakovinou hrtanu) se pacienti podrobili chirurgickému zákroku s následným ozařováním v dávce 60 Gy. Wobenzym byl podáván 7 dní před operací v dávce 5 dražé 3 x denně a po dobu ozařování byly dávky zvýšeny na 10 dražé 3 x denně. Při srovnání této skupiny s nemocnými, kteří nedostávali enzymy (kontrolní skupina) byly zjištěny rozdíly: prvotní zhojení v 98% oproti 65% v kontrole, nepřítomnost pooperačních komplikací oproti 4 případům bronchitidy a 3 pneumonie a výskyt epidermitid z ozařování u 30% oproti 55% v kontrole. Také celkový stav pacientů dostávajících Wobenzym byl mnohem lepší (hematologie, EKG, biochemie). Druhou skupinu (30 pacientů) tvořili nemocní s rozšířeným nádorovým onemocněním hltanu, nosu a vedlejších nosních dutin, s recidivujícími procesy. Tito nemocní se podrobili radikálnímu ozařování s využitím chemoterapie. Léčba trvala 50-70 dní. Podávání Wobenzymu bylo započato v dávkách 3 dražé 3 x denně po dobu 3 týdnů. Po dosažení dávky ozařování 40 Gy se připojila chemoterapie a dávky Wobenzymu byly zvýšeny na 10 dražé 3 x denně. Po ukončení léčby bylo nemocným podáváno 5 dražé 3 x denně po dobu 2 - 3 týdnů. Na pozadí systémové enzymoterapie se u 80% nemocných podařilo provést plánovanou léčbu bez toxických a infekčních komplikací, které by si vyžádaly její přerušení. Hematologické ukazatele se stabilizovaly, biochemické testy se pohybovaly v mezích normy, chuť k jídlu byla mírně snížena a ztráty hmotnosti nepřesáhly 3 kg. Třetí skupinu (10 pacientů) tvořili pacienti s těžkým průvodním kardiovaskulárním onemocněním ve věku 70 let a více. Wobenzym byl podáván v dávce 5 dražé 3 x denně po dobu 5 dnů, pak byla dávka zvýšena na 10 dražé 2 x denně v průběhu 10 dnů. 4. až 5. den podávání došlo ke stabilizaci arteriálního tlaku a k subjektivnímu zlepšení. Po 15 dnech byly v normě i biochemické ukazatele (bilirubin, ALT, AST). Poté bylo možno provést chirurgický zákrok, popř. ozařování. Ukázalo se, že Wobenzym umožňuje provést komplexní léčbu, zkracuje dobu přípravy pacientů a rehabilitace probíhá rychleji.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.