MUCOS Pharma CZ

Vliv proteolytických enzymů na zrání dendritických buněk u pacientek s ovariálním karcinomem

Závadová E. (1); Savary C. (2); Freedman R.S. (1)

1 Department of Gynecology/Oncology, M.D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas, U.S.A.
2 Department of Surgery, M.D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas, U.S.A.

The European Cancer Conference, Vídeň 12. 16. září 1999 - abst. č. 10, ECCO 10 - Abstrakta Systémová enzymoterapie (Nová perspektiva v aditivní protinádorové terapii)
The European Journal of Cancer 1999; Vol. 35, Suppl. 4, poster 961, pp. 243

599 KA (19-07-2)


Dendritické buňky (DB) jsou nejúčinnějšími antigen prezentujícími buňkami v imunitním systému. Autoři prokázali, že DB z ascitu pacientů s peritoneálním karcinomem mají nízkou zralost (Clin Cancer Res. 4: 799-809, 1998). V této práci byly zkoumány in vitro účinky působení cytokinů nebo proteolytických enzymů papainu, trypsinu a chymotrypsinu (polyenzymový preparát Wobe-Mugos E) na fenotyp a funkci DB. Výše zmíněný preparát se úspěšně používá v aditivní terapii některých onkologických pacientů. DB z ascitické tekutiny 16 neléčených pacientek s ovariálním karcinomem byly kultivovány po dobu 5-7 dnů buď v samotném RPMI médiu nebo v médiu, obsahujícím GM-CSF (faktor stimulující granulocytové a makrofágové kolonie - granulocyte-macrophage colony-stimulating factor), TNF-a (alfa faktor nekrotizující nádory -tumor necrosis factor alfa) a IL-4 (interleukin-4), nebo v médiu obsahujícím Wobe-Mugos E. 7. den kultivace byla po promytí provedena fenotypová analýza buněk. Bylo zjištěno, že DB inkubované s cytokiny nebo enzymy exprimovaly vyšší hladiny CD83+, CD40- a CD80+, než DB inkubované pouze v samotném médiu. Užití DB inkubovaných s cytokiny nebo enzymy ve směsné lymfocytové reakci (MLR – mixed lymphocyte reaction) vedlo ke stimulaci alogenních T-buněk. Tato práce ukazuje, že DB z dutiny břišní pacientek s neléčeným ovariálním karcinomem mohou dozrát. To může mít význam pro modulaci funkcí DB u onkologických pacientů terapeutickými prostředky.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.