MUCOS Pharma CZ

Užití systémové enzymoterapie v komplexní léčbě pacientek s karcinomem prsu

Tarutinov V., Galachin K., Ros N.

Ukrajinský vědecko-výzkumný ústav onkologie a radiologie, Kyjev, Ukrajina; Ukrajinské léčebně-diagnostické mamologické centrum, Kyjev, Ukrajina; Institut experimentální patologie, onkologie a radiobiologie, Kyjev, Ukrajina

Ukrainian Chemotherapeutic Journal 2000, Vol. 1, No. 5, pp. 60-62


Do studie bylo zařazeno 55 pacientek s karcinomem prsu II-III stádia (T 2-4 N 1-3 M 0) ve věku 35-64 let. V předoperačním období bylo 32 pacientek kontrolní skupiny léčeno neoadjuvantně chemoterapií (cyklofosfamid, methotrexát, 5-fluorouracil (CMF) nebo cyklofosfamid, doxorubicin, 5-fluorouracil (CAF). U 23 pacientek pokusné skupiny byla současně s chemoterapií aplikována systémová enzymoterapie (Wobe-Mugos E nebo Wobenzym v dávce 4-5 tablet 3x denně). Po skončení neoadjuvantní chemoterapie byla provedena radikální operace. Z tumorů byly odebrány vzorky a provedeno histologické vyšetření, při kterém byl sledován podíl životachopných nádorových buněk. Pro srovnání výsledků morfometrie sloužil archivní materiál 22 pacientek, u kterých byla provedena pouze operativní léčba bez předchozí chemoterapie.
Byly hodnoceny a srovnávány klinické výsledky léčby u pacientek obou skupin. U 65,6 % pacientek kontrolní skupiny došlo k výskytu vedlejších účinků chemoterapie - nevolnosti, bolesti hlavy, slabosti, snížení chuti k jídlu atd. Oproti tomu v enzymové skupině se vedlejší účinky vyskytly pouze u 47,2 % a jejich závažnost byla výrazně nižší.
Podíl životaschopných nádorových buněk tvořil v kontrolní skupině 30 %, v enzymové skupině 24,6%. V archivním materiálu pacientek, léčených pouze operativně tvořil tento podíl 40,2%.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.