MUCOS Pharma CZ

Systémová enzymoterapie omezuje znaky progrese v séru pacientů s mnohočetným myelomem

Sakalová A. (1); Herbacek I. (2); Desser L. (2); Holomáňová D. (1); Mohr T. (2)

1 Ústav hematologie, Univerzita Bratislava, SR
2 Institute for Tumorbiology - Cancer Research, University Vienna, Austria

The European Cancer Conference, Vídeň 12. 16. září 1999 - abst. č. 9, ECCO 10
The European Journal of Cancer 1999, Vol. 35, Suppl. 4, poster 418, pp. 116

599 KA (19-07-2)


Mnohočetný myelom (MM) se podílí deseti procenty na celkovém počtu hematologických rakovinových onemocnění. Jedná se primárně o onemocnění starších lidí, které je obtížně léčitelné a často vede k postupnému zhoršování zdravotního stavu, bolestem v kostech, opakovaným infekcím a smrti. V předchozích klinických studiích (Sakalová et al., Vnitř. Lék. 1994; 40: 98-103) byla prokázána odezva MM na chemoterapii v kombinaci s orální enzymoterapií (chymotrypsin, trypsin, papain). Porovnali jsme retrospektivně dobu remise MM u pacientů po chemoterapii a po chemoterapii+enzymoterapii. Doba remise byla delší u pacientů stádia II léčených enzymy (p<0,0001). 

V séru 198 pacientů s MM stádia I-III jsme stanovili rozpustné TNF-receptory p55 a p75 (sTNF-R), beta2-makroglobulin (beta2M) a IL-6: před terapií, po chemoterapii (MOCCA/VMCP), po chemoterapii+enzymoterapii a u 67 zdravých dobrovolníků odpovídajícího věku. 

Sérové koncentrace sTNF-R a beta2M byly u pacientů stádia II a III před terapií výrazně zvýšeny (p<0,05). sTNF-R a beta2M byly v korelaci (r=0,886). Hladiny těchto sérových proteinů byly nižší po chemoterapii a výrazně nižší po chemoterapii+enzymoterapii (beta2M: p<0,1; p55: p<0,05; p75: p<0,05).

Enzymoterapie+chemoterapie prodlužuje doby remise u MM pacientů stádia II a snižuje koncentraci znaků progrese sTNF-R a beta2M.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.