MUCOS Pharma CZ

Proteolytické enzymy zabraňují metastazování melanomu B16 u C57Bl6 myší

Wald M. (1); Ransberger K. (2); Poučková P. (3); Zadinová M. (3); Boubelík M. (4); Olejár T. (3)

1 Chirurgické oddělení, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, ČR
2 Med. Enzyme Res. Society, Munich, Germany
3 Ústav biofyziky, Praha, ČR
4 Ústav molekulární genetiky, Praha, ČR

The European Cancer Conference, Vídeň 12. 16. září 1999 - abst. č. 5, ECCO 10
The European Journal of Cancer 1999; Vol. 35, Suppl. 4, poster 1510, pp. 371.

599 KA (19-07-2)


Cílem studie bylo zkoumat antimetastatický účinek směsi proteolytických enzymů (trypsin, chymotrypsin, papain) na syngenní B16 melanom u C57B16 myší. Naším úmyslem bylo potvrdit předchozí pozitivní pilotní výsledky (Wald et al., Life Sci 1998).
Do experimentu bylo zahrnuto 140 myší:

Kontrolní skupina 1 (C1) - rektálně podávaný fyziologický roztok od okamžiku transplantace buněk melanomu B16 (20 zvířat)
Kontrolní skupina 2 (C2) - rektálně podávaný fyziologický roztok od okamžiku extirpace primárního nádoru melanomu B16 (20 zvířat)
Enzymová skupina 1 (E1) - rektálně podávaná směs enzymů od okamžiku transplantace buněk melanomu B16 (50 zvířat)
Enzymová skupina 2 (E2) - rektálně podávaná směs enzymů od okamžiku extirpace primárního nádoru melanomu B16 (50 zvířat)

Přežívání myší a generalizace B16 melanomu byly sledovány po dobu 100 dní. Všechna zvířata byla podrobena pitvě a orgány byly histologicky vyšetřeny.

Výsledky

  1. Velikost primárních nádorů byla ve skupině E1 výrazně menší než ve skupinách E2, C1 a C2 (73,8 mm3 ve srovnání s 302,4 mm3, 298,9 mm3 a 293,8 mm3). Primární nádor vůbec nenarostl u 36% zvířat skupiny E1.
  2. Průměrná doba přežití myší byla v kontrolních skupinách (C1 a C2) 27,25 a 28,65 dní, zatímco v enzymových skupinách (E1 a E2) 72,06 a 53,5 dní.

Směs proteolytických enzymů (trypsin, chymotrypsin, papain) tedy prokázala antimetastatický a antiproliferační účinek na B16 melanom u C57Bl6 myší.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.