MUCOS Pharma CZ

Proteinázy redukují metastatický rozsev a prodlužují dobu přežití u C57Bl6 myší s Lewisovým karcinomem plic

Olejár T.(1); Wald M. (2); Poučková P. (1); Zadinová M. (1)

1 Ústav biofyziky, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, ČR
2 Chirurgické oddělení, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, ČR

The European Cancer Conference, Vídeň 12. 16. září 1999 - abst. č. 4, ECCO 10
The European Journal of Cancer 1999; Vol. 35, Suppl. 4, poster 1449, pp. 357.

599 KA (19-07-2)


Přestože některé proteázy (metaloendopeptidázy) jsou považovány za důležité faktory, působící ve prospěch metastatických a invazivních procesů, cílem prezentované studie je ukázat in-vivo účinek proteolytických enzymů s odlišným místem účinku a odlišnou substrátovou specifitou, které působí inhibičně na nádorovou buňku.
Byl zkoumán účinek rektálně podávané kombinace proteolytických enzymů (trypsin, chymotrypsin, papain) na metastatický proces a na dobu přežití u C57B16 myší s podkožně inokulovaným Lewisovým karcinomem plic.
V kontrolní skupině, která nebyla léčena enzymy, uhynulo 90% zvířat v důsledku metastatického rozsevu nádoru do 18. dne po extirpaci primárního nádoru. Ve skupině A, která dostávala multienzymovou suspenzi od okamžiku extirpace primárního nádoru, uhynulo do 25. dne pokusu 30% myší v důsledku rozsevu nádoru. Ve skupině B, která byla léčena enzymy již 6 dní před extirpací primárního nádoru, byl do 15. dne zjištěn metastatický proces pouze u 10% zvířat. Ve skupině C, která začala dostávat enzymy již 24 hodin po podkožní inokulaci nádoru, nebyl zjištěn metastatický rozsev ani u jednoho zvířete. Žádné ze zvířat v kontrolní skupině nedožilo konce experimentu (100 dní). Zvířata léčených skupin A, B a C vykazovaly na konci pokusu přežití 60%, 90% a 100%.
Podávání směsi enzymů C57Bl6 myším s podkožně transplantovaným Lewisovým plicním karcinomem mělo antimetastatický účinek. Naše experimenty ukázaly oprávněnost dalších experimentálních studií s možností využití v humánní medicíně v komplexní protinádorové léčbě spolu s chirurgickou léčbou, aktinoterapií a chemoterapií.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.