MUCOS Pharma CZ

Orálně podávané enzymy zabraňují vedlejším účinkům radioterapie u pacientů se zhoubnými nádory hlavy a krku

Gujral M.S. (1); Patnaik P.M. (2); Kaul R. (1); Daftary G.V. (3); Parikh H.K. (3); Tamhankar C.P. (3); Schiess W. (4)

1 SGPT Cancer Hospital, M.Y. Hospital Campus, Indore, India
2 AH Regional Cancer Centre, Cuttack, India
3 SIRO Research Foundation, Mumbai, India
4 MUCOS Pharma, Clinical Research, Geretsried, Germany

The European Cancer Conference, Vídeň 12. - 16. září 1999 - abst. č. 8, ECCO 10
The European Journal of Cancer 1999; Vol. 35, Suppl. 4, poster 634, pp.168.

599 KA (19-07-2)


Na základě výsledků in vitro experimentů a klinických důkazů o ochranném účinku proti akutním vedlejším účinkům radioterapie byla provedena prospektivní randomizovaná studie na stanovení bezpečnosti a účinnosti orálně podávaného kombinovaného enzymového preparátu (Wobe-Mugos E, MUCOS Pharma, Geretsried, Německo) (OE) u pacientů se zhoubnými nádory hlavy a krku, léčených běžnou frakcionovanou radioterapií. Dvě centra zahrnovala do této otevřené studie 100 pacientů s místně pokročilými zhoubnými nádory hlavy a krku. Záření bylo prováděno telekobaltovými přístroji za použití standardní denní dávky záření 150-200 cGy v 30-35 frakcích po dobu 6 týdnů. Byla použita dvě laterální protilehlá pole o ploše 10x15 cm. Pacienti byly náhodně rozděleni do dvou skupin: pacienti v pokusné skupině OE dostávali orálně enzymy třikrát denně; začátek terapie byl 3 dny před začátkem radioterapie a konec 5 dní po dokončení radioterapie. Pacienti kontrolního ramene nedostávali žádné léky. Pokusná a kontrolní skupina byla srovnatelná z hlediska prezentovaných parametrů. V pokusné skupině byly maximální obtížnost a trvání mukositidy, kožní reakce a dysfagie mnohem menší v porovnání s kontrolní skupinou. Trvání těchto vedlejších účinků a sumární skóre toxicity byly také výrazně nižší v OE skupině. Souhrnně lze říci, že použití OE v kombinaci s frakcionovanou radioterapií bylo účinné a bezpečné. V OE skupině byl pozorován klinicky relevantní ochranný účinek proti akutním vedlejším účinkům radioterapie. Došlo nejen ke snížení stupně obtížnosti akutních vedlejších účinků, ale zkrátila se i doba trvání a zpozdil se jejich nástup.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.