MUCOS Pharma CZ

Modulace lidských s nádorem sdružených makrofágů z maligních výpotků pomocí cytokinů a proteolytických enzymů

Mohr T. (1); Závadová E. (1); Hauptmann E. (1); Maca S. (2); Neumann M. (3); Salzer H. (4); Micksche M. (1)

1 Institute for Tumorbiology - Cancer Research, Dept. For Applied & Experimental Oncology, Vienna, Austria
2 Hospital Lainz, 5th Medical Department
3 First Internal Department, Centre for Pulmonary Disease, Vienna, Austria
4 Department for Gynaecology, Wilhelminenspital, Vienna, Austria

The European Cancer Conference, Vídeň 12. 16. září 1999 - abst. č. 2, ECCO 10
The European Journal of Cancer 1999; Vol. 35, Suppl. 4, poster 1448, pp. 357.

599 KA (19-07-2)


S nádorem sdružené makrofágy (TAMs – tumor associated macrophages) představují hlavní složku lymforetikulárního infiltrátu lidských nádorů, maligních pleurálních výpotků a maligního ascitu. TAMs jsou funkčně zahrnuty v protinádorové obraně prostřednictvím cytotoxických aktivit, jako je např. přímá buněčná cytotoxicita a uvolňování cytokinů. Mají také schopnost působit na biologické vlastnosti neoplastických tkání, jako je vaskularizace, rychlost růstu, tvorba a rozpad stromatu. Předmětem této studie bylo zkoumat účinek různých cytokinů (GM-CSF, IFN-g, IL-1b, IFN-a) a polyenzymového preparátu na funkční aktivitu TAMs, izolovaných z maligních výpotků pacientů s rakovinou vaječníků, prsu a plic.
TAMs byly izolovány odstředěním v přerušovaném hustotním Ficoll-Hypaque gradientu. Makrofágy odvozené od periferních krevních monocytů (PBMMs) - sloužící jako kontroly - byly získány kombinací hustotního odstředění a selektivní adheze s následnou inkubací s GM-CSF. Exprese cytokinů byla stanovena na úrovni mRNA pomocí RT-PCR a na proteinové úrovni pomocí ELISA. Biologicky aktivní TNF-a a buněčná cytotoxicita byly stanoveny biologickými testy.
Stav aktivace TAMs a PBMMs se výrazně lišil. TAMs vykazovaly výrazně nižší produkci IL-1b a vyšší tvorbu TGF-b. Buněčná cytotoxicita byla podstatně nižší u TAMs ve srovnání s makrofágy odvozenými od PBM. Testované cytokiny, zvláště GM-CSF, stejně jako polyenzymový preparát byly schopny indukovat a zvyšovat tvorbu TNF-a a buněčnou cytotoxicitu a snižovat produkci TGF-b na úrovni mRNA a proteinu.
TAMs patří mezi elementy imunitního systému na rozhraní hostitel-nádor a odrážejí určitým způsobem selhání imunologické kontroly nádoru hostitelem. TAMs proto představují nadějný cíl terapeutického zásahu. Touto studií se podařilo prokázat, že funkční aktivitu TAMs lze stimulovat in vitro cytokiny nebo polyenzymovými preparáty.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.