MUCOS Pharma CZ

Imunoterapia systémových ochorení

Sakalová A.

Klinika hematológie a transfuziológie FN, Bratislava

Slovenský LEKÁR 1998, Roč. 8,(22), č. 8, str. 4-8 - ISSN 1335-0234.


Imunoterapia predstavuje súbor prípravkov používaných na zvýšenie alebo zníženie imunitných reakcií. Delíme ju na:

  • imunopreventívnu alebo imunoprofylaktickú liečbu, ktoré chránia organizmus pred vznikom infekčných chorôb (aktívna a pasívna imunizácia). Aktívnou imunizáciou sa v tomto storočí dosiahol najväčší úspech v boji proti variole a polyomyelitíde. Tieto ochorenia sa takmer úplne eradikovali a vakcináciou sa znížil aj výskyt ďalších infekcií detského veku.
  • imunomodulačnú liečbu, ktorou sa snažíme základný proces zabrzdiť buď spôsobom imunostimulácie alebo imunosupresie (špecifickej, nešpecifickej napr. pri autoimunitných alebo nádorových procesoch -tab. 1) (1, 2).

Tab.1

imunopreventívna
(imunoprofylaktická)
a/ aktívna
b/ pasívna
Imunoterapia
imunomodulačná
a/ imunostimulačná
b/ imunosupresívna

Predmetom tejto práce je informácia o liekoch, ktoré sa používajú pri imunomodulačnej liečbe systémových procesov.

I. Imunostimulačné látky chemického, baktériového, plesňového, rastlinného alebo biologického pôvodu (tab. 2)

Tab. 2

Imunostimulátory
chemické Levamizol (Decaris)
  Izoprinozín
bakteriové a plesňové BCG vakcína
  Urovaxom (Bronchovaxom)
  Biostim
  Imudon
  Ribomunyl
  Picibamil
  Krestin
  Ubenimex (Bestatin)
  Tyrolon
  Carbetimer
enzýmové Wobenzym
  Phlogenzym
  Wobe-Mugos
  Mulsal
rastlinné Echinacin
  Esberitox
biologické Tymozín
  Interferóny
Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.