MUCOS Pharma CZ

Aditivní nádorová terapie proteolytickými enzymy

Wrba H.

Die Internistische Welt 2000, No. 4, pp. 46 – 49 - ISSN 0344-4201

WM 72 (1-12-1)


Preparáty systémové enzymoterapie mají schopnost zmírnit nebo potlačit vedlejší účinky chemo- a radioterapie, a tím výrazně zlepšit kvalitu života onkologických pacientů. Hlavní nežádoucí účinky onkologické léčby souvisí s indukcí TGF-b. Proteolytické enzymy snižují uvolňované množství tohoto cytokinu, který způsobuje imunosupresi a podporuje růst nádoru. Ve studii, kde byl v komplexní léčbě mnohočetného myelomu podáván Wobe-Mugos E, se výrazně prodloužila doba přežití pacientů. Na základě výsledků těchto studií byl v roce 1998 v USA přidělen preparátu Wobe-Mugos E status "orphan drug" v indikaci mnohočetného myelomu.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.