MUCOS Pharma CZ

Účinnost hydrolytických enzymů v prevenci nežádoucích účinků radioterapie u pacientů s karcionomy hlavy a krku

Gujral M.S., *Patnaik P.M., Kaul R., **Parikh H. K., ***Conradt C., ****Tamhankar C.P., ****Daftary G.V.,

SGPT Cancer Hospital, M.Y. Hospital Campus, Indore, India; *AH Regional Cancer Centre, Cuttack, India; **Tata Memorial Hospital, Parel, Mumbai, India; ***Department of medical biometry, University of Heidelberg, Germany; ****SIRO Research Foundation, Thane, India

Cancer Chemother Pharmacol 2001, Vol. 47, Suppl: July 2001, S23 - S28

515 KA (2-14-2)-(20-00-2)


Na základě výsledků in vitro experimentů a klinických důkazů o ochranném účinku orálně podávaných kombinací proteolytických enzymů proti akutním vedlejším účinkům radioterapie byla provedena otevřená prospektivní randomizovaná studie na stanovení účinnosti preparátu Wobe-Mugos E u pacientů se zhoubnými nádory hlavy a krku, léčených konvenční frakcionovanou radioterapií. 100 pacientů s nádory hlavy a krku stadia T3/ T4 ze dvou center bylo zahrnuto do této otevřené studie.
Pacienti byli ozařováni telekobaltovými přístroji za použití standardní denní dávky 2 Gy ve 25 -35 frakcích v průběhu 6 - 7 týdnů. Byla použita technika dvou laterálních protilehlých polí o ploše 10x15 cm. Pacienti byli náhodně rozděleni do dvou skupin: pacienti v pokusné skupině (WME) dostávali Wobe-Mugos E 3 x 3 tablety denně. Podávání bylo zahájeno 3 dny před začátkem radioterapie a trvalo ještě 5 dní po jejím dokončení. Pacienti kontrolního skupiny nedostávali žádné léky ani placebo. Byly sledovány projevy akutní mukositidy a dermatitidy a dysfagie. Při každé návštěvě byla hodnocena jejich závažnost podle RTOG/ EORTC kritérií. Ve skupině WME byla závažnost akutních nežádoucích účinků radioterapie signifikantně nižší než u kontrolní skupiny: mukositida (průměr 1,3 oproti 2,2, P< 0,001), kožní reakce (1,2 oproti 2,4, P< 0,001) a dysfagie (1,4 oproti 2,2, P< 0,001). Doba trvání těchto vedlejších účinků byla kratší a jejich sumární skóre bylo nižší u skupiny WME v porovnání s kontrolní skupinou.
Souhrnně lze říci, že použití WME v kombinaci s frakcionovanou radioterapií bylo účinné a bezpečné. Ve skupině WME byl pozorován klinicky relevantní ochranný účinek proti akutním vedlejším účinkům radioterapie. Došlo nejen ke snížení stupně jejich závažnosti, ale zkrátila se i doba jejich trvání a zpozdil se jejich nástup.

Chcete zobrazit informace, které jsou určeny výhradně odborníkům (podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění), tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat.
  1. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. V případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  2. Kliknutím na tlačítko "ANO" výslovně prohlašuji a potvrzuji, že je mi známa definice odborníka. V případě, že nikoliv nebo v případě, že nepatříte mezi osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat, opusťte prosím tyto stránky stisknutím tlačítka NE.
  3. Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.